1,102 חולים קשה אתמול, מתוכם 156 קשים חדשים. Image
הגל השלישי כבר עבר בהרבה את השני, והמגמה עדיין למעלה. Image
כמעט אחד מחמישים נבדקים בסקרי מגן אבות חוזר חיובי. טרגדיה ממש. Image
148,000 ילדים מאומתים. מתחילת דצמבר 2020 נוספו בערך 1,000 ילדים מאומתים בממוצע ביממה. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with מאיר רובין Meir Rubin

מאיר רובין Meir Rubin Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Meir_Rubin

14 Jan
אנחנו במצב החירום החמור ביותר מתחילת המגיפה.

חייבים לסגור את הגבולות *מיד* באופן שימנע כניסה של וריאנטים ומוטציות חדשים מחו"ל, כפי שכבר מבוצע בפועל חצי שנה ומעלה באוסטרליה, ניו-זילנד, טייוואן, איסלנד, דרום-קוריאה ועוד.
אבל התיירות: אנחנו רוצים תיירות ממדינות ירוקות, לא ממדינות אדומות. אחרי שנגן על עצמנו היטב ונהפוך לירוקים, נוכל לייצר 'בועות' של הסכמי פטור מבידוד עם מדינות ירוקות אחרות כפי שעשו לדוגמה אוסטרליה וניו-זילנד.
אבל החירות: חובה לאפשר כניסה לארץ לכל אזרח ישראלי, אבל ניתן בהחלט להתנות אותה בתנאים: בדיקה שלילית 72 שעות לפני הטיסה, בדיקה בנחיתה בארץ, ובדיקה נוספת ליציאה מבידוד אחרי 5 ימים. רצוי מאוד שהבידוד יבוצע במתקן ממשלתי, למעט קשישים, משפחות עם ילדים קטנים או חולים כרוניים ותחת אכיפה.
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!