zERO Profile picture
12 Jan, 8 tweets, 2 min read
یک دنیای روی زمین و در روز داریم که با قوانین سفت و بند شده. یک دنیای زیر زمین هست که دنیای جاسوس هاست. در دنیای جاسوس ها مدرکی وجود نداره. بلکه فقط نواهای درگوشی وجود دارند. برای کسی که پول گرفته تا شک به دل ملت بریزه متقن ترین مدارک هم کافی نخواهد بود. حرفای پومپئو امروز به/
این هدف زده شد که پیام واضحی از دنیای جاسوسی به دنیای روی زمین بده. آنچه پومپئو مطرح کرد مجموعه ای ادعاها نبود بلکه واقعیاتی بود که برای چشم نافذ کسانی که سرسوزنی آشنایی با دنیای جاسوسی دارن حقیقت محضه. برای کسانی که دنبال مدرک هستند باید گفت حتی نقش هیتلر در هولوکاست و نقش/
القاعده در 11 سپتامبر رو هم میشه انکار کرد و درخواست مدرک بیشتر کرد. البته خوبی دنیا اینه که آدم هایی که به این حرف ها شک میکنن کسانی هستند که عمدتا نه آشنایی دارن و نه تصمیم گیران واقعی هستند. اون کسانی که باید بدونن در پشت پرده چه میگذره از حرفای امروز پومپئو فهمیدند. نه اینکه/
نمیدونستن بلکه با تایید علنی پومپئو مساله کاملا واضح و علنی شد. حالا یه جریانی شکل میگیره که باز ماجرای دسیسه چینی و مدرک سازی رو مطرح میکنه و مدعی پیشینه حمله آمریکا به عراق میشه منتها همه این شک ها چیزی از حقانیت حقیقت کم نمیکنه. جمهوری اسلامی حکومتی اهریمنی است که تروریست ها/
رو در قلب خودش جا میده. چه القاعده، چه سپاه، چه حزب الله و غیره. اگر عقل در سر دولت جدید آمریکا باشه قطعا باید از این فرصت درست استفاده کنه و مشکلاتی عمیق و ریشه ای در منطقه رو یکجا حل کنه. علی الخصوص که اسرائیل مصمم هست مساله ج.ا رو یکبار برای همیشه حل کنه. اصرار بایدن و دولتش/
به بازگشت به برجام تنها، واقعه ناگزیر رو به عقب میندازه.حکومتی که روی ایدئولوژی تقابل با غرب به وجود اومد نمیتونه و نخواهد توانست با غرب کنار بیاد. فقط مساله زمان هست که کی غربی ها این رو خواهند پذیرفت و بر اساسش عمل میکنند. اگر بایدن حتی کنار هم بایسته شانس ها برای ج.ا یکی پس/
از دیگری از بین خواهند رفت. علی الخصوص که با وضعیت پیش آمده با FATF ج.ا در تنگنای حقوقی بدی قرار داره. همه چیز علیه ج.ا هست. آخرین روزنه امید اینها بایدن هست. و چقدر تلخ که سرنوشت ملتی به تصمیمات پیرمردی فراموشکار گره خورده. امیدوارم ماه های آینده به بهترین شکل برامون رقم بخوره.
اصلاح: در توئیت اول "نوا" اشتباه تایپی بود. "نجوا" درسته.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with zERO

zERO Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SH_B_R_zERO

13 Jan
ماجرا چیست؟

حتما این رشته توئیت را تا آخر بخوانید.

1- در 7 دی 1399 وزارت برق عراق هشدار داد به دلیل کاهش واردات گاز از ایران خطر قطعی برق شهر های عراق وجود دارد.

radiofarda.com/a/power-cutoff…
2- 8 دی 99 شرکت ملی گاز ایران عدم بازپرداخت بدهی شش میلیارد دلاری گاز عراق را دلیل کاهش 45 میلیون مترمکعبی گاز صادراتی ایران به عراق معرفی کرد.

radiofarda.com/a/iran-gas-com…
3- 10 دی 99 سخنگوی وزارت برق عراق تایید کرد که ایران پذیرفته در ازای دریافت بخشی از طلب خود صادرات گاز را به عراق احیا کند. در همین خبر وزیر نیرو علنا میگوید منابع مالی وزارت بهداشت برای تامین واکسن کرونا از همین منابع آزاد شده از عراق تامین خواهد شد.

radiofarda.com/a/iran-will-re…
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!