1/6
Hoe doet CoronaMelder het in de praktijk? Een duik in de cijfers. Zie ook de rapportages op CoronaMelder.nl coronamelder.nl/nl/faq/40-onde…
2/6
CoronaMelder is bedoeld om sneller en meer mensen te vinden die besmet zijn, zodat zij daar rekening mee kunnen houden en daarom niet onverhoopt ook anderen besmetten.
3/6
In de afgelopen 7 weken werden elke week gemiddeld 694 mensen positief getest na een test vanwege melding uit CoronaMelder. 74% daarvan had klachten; 26% had geen klachten en bleek toch besmet. Bij nagenoeg iedereen was de melding het eerste bericht.
4/6
Minder dan 1% was ook al benaderd door de GGD in het kader van de reguliere bron- en contactopsporing. Kortom: 1. CoronaMelder waarschuwt mensen sneller. Snelheid van signalering heeft invloed op de verspreiding van de pandemie (thelancet.com/article/S2468-…)
5/6
Kortom: 2. Notificatie door CoronaMelder leidt tot een kleine 700 mensen per week die positief getest worden waarvan een kwart zonder klachten. Hoeveel mensen daarvan (later) ook gevonden zouden worden in regulier BCO (en dus extra gevonden worden) is niet bekend.
6/6
Conclusie: CoronaMelder leidt tot een hogere snelheid van contactopsporing en het is waarschijnlijk dat er ook meer mensen gevonden worden.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ron Roozendaal

Ron Roozendaal Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!