Een draadje over wie wij zijn, waarom Volt juist nu broodnodig is in de politiek en wat wij concreet gaan doen:

De droom van een verenigd Europa is ontstaan uit de as van het 20e-eeuwse fascisme, maar het populisme en het groeiend fascisme van nu dreigen deze droom en onze 1/
Europese vooruitgang te gronde te richten. Autoritaire populisten in binnen- en buitenland spelen ons tegen elkaar uit voor eigen politiek en financieel gewin en slagen hier steeds vaker in. We zagen het al met de Brexit, we zien het dagelijks gebeuren in Polen en Hongarije 2/
en ook in ons eigen land wordt deze verdeel-en-heerspolitiek steeds meer gangbaar. Een klein groepje gaat er met de buit vandoor en ondertussen blijft het aanpakken van de grote uitdagingen van deze eeuw op de plank liggen. In deze chaos wordt steeds duidelijker dat Europa de 3/
enige weg vooruit is. Als klein land kunnen we het simpelweg niet alleen. Een nieuwe visie op de politiek is broodnodig. De tijd van het doorschuiven van problemen is voorbij. Het is tijd voor een visie waarin we problemen aanpakken op basis van feiten en empathie. Waarbij we 4/
Europese samenwerking verbeteren, niet slopen. Waarbij we kiezen voor transparantie en verbinding, in plaats van voor eigen politiek overleven. Volt belichaamt die nieuwe visie. Wij zijn de beweging tegen populisme en uitsluiting van anderen. We zijn de eerste politieke partij 5/
die in meer dan dertig Europese landen met één gezamenlijke stem spreekt, om de eenvoudige reden dat we de grote uitdagingen van deze eeuw alleen samen aankunnen. Denk aan COVID-19, de klimaatcrisis, humane opvang van vluchtelingen, groeiende financiële ongelijkheid tussen 6/
mensen en de veranderende machtsverhoudingen in de wereld. Betere Europese samenwerking is niet alleen wenselijk, het is een voorwaarde voor ons voortbestaan. Afzonderlijke landen kunnen deze uitdagingen niet meer aan. Het is dus tijd voor een #GroteReset. Een grondige 7/
vernieuwing van ons politieke systeem. Het is tijd voor politici om leiderschap te tonen en zich volledig achter het Europese project te scharen in plaats van alle schuld op Europa af te schuiven, juist omdat dáár de belangrijke beslissingen worden genomen. Om deze vernieuwing 8/
mogelijk te maken, laten wij van Volt onze stem horen op alle politieke niveaus: Europees, nationaal, regionaal en lokaal. We zijn als jonge beweging en partij inmiddels vertegenwoordigd in het Europees Parlement en op lokaal niveau in landen als Duitsland, Italië en 9/
Bulgarije. Nu is het tijd om Nederland kennis te laten maken met Volt en ons hoopvolle, Europese verhaal. We hebben een kandidatenlijst die voor 50% uit vrouwen bestaat en bovendien voor een derde uit twintigers. We zijn volop bezig met onze campagne en we zien onze support 10/
met de dag groeien. Daarnaast hebben we een prachtig verkiezingsprogramma geschreven dat vol staat met plannen om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

Volt ziet 5+1 grote uitdagingen. 11/
De vijf eerste uitdagingen zijn: meer balans in een veranderende wereld, een nieuwe kijk op de economie, gelijke kansen voor iedereen, de publieke zaak opnieuw ingericht en meer inspraak op elk niveau.

De +1 verwijst naar het grondig hervormen van de EU, om deze 12/
democratischer en slagvaardiger te maken. Om de vijf eerstgenoemde uitdagingen effectief aan te kunnen pakken is een sterke EU simpelweg onmisbaar.
Voor een uitgebreide beschrijving van onze ideeën kun je terecht in ons verkiezingsprogramma: voltnederland.org/politieke-stan…. 13/
Bekijk daarnaast onze kandidatenlijst voor de Tweede Kamer via voltnederland.org/kandidaten-volt, aangevoerd door onze geweldige @DassenLaurens en @ngundogan77!
Samen brengen we positieve verandering naar ons continent en naar ons land. Samen maken wij Nederland en Europa 14/
slagvaardiger, democratischer, socialer, veiliger en duurzamer. Stem jij Volt op 17 maart? Spreek je uit! #IkStemVolt.

Natuurlijk zijn we ook hard op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor onze pan-Europese beweging en deze willen versterken. 15/
Vind jij het ook tijd voor verandering? Is het politieke midden ook jouw plek? Ben jij toe aan 21ste-eeuwse politiek, aan een grote reset? Doe dan mee, WORD LID en DONEER! Lid worden kan via voltnederland.org/doe-mee en een donatie is zo gedaan via steunvolt.nl. 16/
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons een DM op Twitter of stuur Volt Nederland een bericht op WhatsApp, via wa.me/message/5SIWDC…. 17/17

#TK2021 #Volt #VoltNederland #VoltEuropa #StemVolt #Jointhechange #ToekomstMadeInEurope #GroteReset
Compile @threader_app

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Volt Nederland

Volt Nederland Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!