(Met alle respect ❤️ voor iedereen)

"Heb je het al gehoord? Buurvrouw Truus heeft corona. En de tante van de collega van mijn vader ook, en haar zoon inmiddels ook. Het komt nu wel echt dichtbij, hè".

Ik:" Wat komt dichtbij?
Griep, genaamd corona?
Liggen ze in het ziekenhuis
of op de IC?".

"Nee, gelukkig niet. Truus heeft hoofdpijn en spierpijn, zo naar voor haar. En die tante ligt al een paar dagen op de bank. Erg ziek, begreep ik".

Ik: "Heb je het gehoord van mijn buurman? Hij ligt al weken met hoofdpijn op bed, lusteloos, radeloos. Kopzorgen,
enorme kopzorgen.Zijn horecatent mag al maanden niet open, hij gaat hoogstwaarschijnlijk failliet.

Heb je het gehoord van mijn nicht? Zij werkt op de GGZ crisisafdeling en ziet een enorme toename van depressieve jongeren.

Heb je het gehoord van mijn opa? Hij is in eenzaamheid
gestorven.

Weet je nog, dat kleine buurmeisje van mij? Er is thuis zoveel gaande dat er nu een pleeggezin wordt gezocht.

Ken jij Paul nog? Hij heeft kanker en krijgt al lange tijd niet de juiste zorg. Ze kunnen hem niet meer helpen...

Ken jij Anna nog van onze opleiding?
Zij heeft er vorige week een eind aan gemaakt...."

Wens buurvrouw Truus beterschap. Volgende week is ze er vast weer...

Tekst: Tabitha van Wieren

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Valeska 🇳🇱

Valeska 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!