dostlar cok begendiğim #frıgo biraz giriş yapalım.karlılığı her gecen yıl arttıgı gibi borclarında buyuk oranlarda azalma ve yeni stratejik ortak arayışı devam etmesi çok dikkat cekiyor.neyse devam edelim:Şirket, Bursa İnegöl'de 27.000m2 kapalı alanda kurulu olan ve son teknoloji
ürünü ekipmanla donanmış modern fabrikasında, gazlı ve gazsız içecekler, meyve suyu, konserve ve dondurulmuş gıda üretmekte ve üretiminin tamamını başta AB ağırlıklı, İngiltere, ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda dır. Bu pazarlar dünyanın en zor pazarları olmakla beraber
beraber aynı zamanda da en prestijli ve zengin pazarlarıdır.Şirketin satışlarının % 90’ından fazlası ihracat olduğu,borç ödemelerinde de herhangi bir sıkıntısı olmadığı gibi kullandığı herhangi bir banka kredisi yoktur.Şirketimiz, dünyanın en tanınmış markalarına 36 yıldır
tedarikçi olarak hizmet vermektedir.30 Eylül 2020 tarihinde sona eren altı aylık faaliyet dönemini 6.215.294.-TL tutarında net dönem karı kapatmıştır. Aktif toplamı 76.679.063.-TL olup, karşılığında 37.714.641.-TL tutarında Özkaynağı bulunmaktadır.30 Eylül 2020 tarihi itibariyle
şirketin 33.045.385.-TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlığı bulunmaktadır 30 Eylül 2020 tarihli bilançosundan da görüleceği üzere, şirketin 11.100.000.-TL çıkarılmış (ödenmiş) sermayeye ve 37.714.641.-TL tutarında özkaynağa sahiptir. Şirket özsermayesi, çıkarılmış
çıkarılmış (ödenmiş) sermayesinin 3,4 katına ulaşmış.Şirketimiz üretim konusu gereği yaptığı büyük yatırımları Yatırım Teşvik Belgeleri kullanarak yapmakta ve bu Yatırım Teşvik Belgelerini kullanırken de KDV desteği, KKDF ve vergi resim harç istisnalarından faydalanmaktadır.2020
yılı itibariyle konserve meyve sebze, dondurulmuş meyve sebze ve meyve suyu –içecek ürünlerini ürettiğimiz 3 ana bölüm vardır. Bunlardan 4 konserve üretim hattı, 1 donmuş meyve sebze üretim hattı, 3 meyve suyu ve alkolsüz içecek üretim hattı mevcuttur.2020 yılının 9 aylık
döneminde satışları, 2019 yılının aynı dönemine göre dolar bazında % 8,4 oranında, Türk Lira’sı bazında da % 27,9 oranında artmıştır dostlar......

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with spyman

spyman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @deep__spyman

24 Jan
#rtalb Şirket 1996 da, insan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve genetik sahada kullanılan tanı kitleri ve biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin ar-ge, ithalat, imalat, ihracat ve ticareti konularında faaliyet
göstermek üzere kurulmuştur.Şirket,2017 tarihi itibariyle, Ar-Ge Merkezlerine tanınan teşvik ve muafiyetlerdn yararlanmaya hak kazanmıştır.2020 yılının 3. çeyreğinde devam eden 5 projesi bulunmaktadır.Covid-19 tanısına ilişkin olarak,altyapı ve geçmişte oluşturduğu bilgi birikimi
sayesinde gerekli diğer tanı kiti çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlık sektöründe teşhis kiti pazarında faaliyetlerini sürdüren şirket mikrobiyolojik ve moleküler tabanlı kitlerin üretimi gerçekleştirmektedir.mikrobiyolojik alanda sektör lideri olan şirket kapasite artırım
Read 9 tweets
24 Jan
#SISE #sıse Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri, Türkiye’nin ilk ve tek cam elyafı üreticisi olan Şişecam, üretim kapasitesi açısından Avrupa’nın lider, dünyanın ise 5.nci büyük düzcam üreticisidir.cam ev eşyası alanında dünyanın ve Avrupa'nın en büyük 2'nci
üreticisidir. cam ev eşyası alanındaki lider markası Paşabahçe. Türkiye ve Rusya cam ambalaj pazarının lideri Şişecam, aynı zamanda Avrupa ve dünyanın en büyük 5 üreticisi arasında yer almaktadır. Şirket soda üretiminde Avrupa’nın 4’ncü ve dünyanın 8’nci büyük üreticisdir. Kromik
asit üretiminde dünyada 4’ncü sırada yer alan şirket sodyum bikromat ve bazik kromsülfat üretiminde ise dünyada lider konumdadır. Ayrıca dünyanın en büyük 8 soda üreticisinden biri ve krom kimyasallarında dünya lideridir. Türkiye’nin öncü ve en büyük otomotiv camı üreticisi olan
Read 9 tweets
24 Jan
#fonet 2011 yılında anonim şirkete dönüşmüş bir bilişim firmasıdır. Sağlık sektöründe bilişim teknolojilerin kullanılması ve uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşlarına Bilgi Yönetim Sistemleri, Sistem Entegrasyonu, Danışmanlık ile anahtar teslim proje hizmetleri
sunmaktadır.453 çalışanı bulunan şirketin,Esas Faaliyet karı ve net karlılığında ki artış ile borç oranındaki düşüş,ciro artışı beraberinde dönen ve duran varlıklarındaki artış şirket için olumlu gelişmeler diyebiliriz.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme ve Denetim
Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şirkete AR-GE Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüş ve böylece şirketin ,AR-GE Merkezlerine sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır. AR-GE Merkezi statüsü kazanılmasının şirketin üretim çalışmalarında
Read 5 tweets
24 Jan
#eplas slm dostlar.Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu idaresindeki şirket, 50’den fazla ülkeye ve birçok farklı kıtaya ihracatlar gerçekleştirmektedir.Yıllık ortalama 85 bin ton kapasitesi olan Egeplast A.Ş.’nin ürün çeşitliliği yaklaşık 5 bin civarındadır.Temiz su dağıtımı
kanalizasyon, telekominikasyon, doğalgaz, drenaj, altyapı vb. gibi alanlar başta olmak üzere, bina içinde kullanıln küçük plastik çaplıdan, alt yapıda kullanıl büyük çaplılara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Egeplast,inşaat,tarım ve ziraat sektörlerine yönelik üretim
yapmaktadır. halen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 80.000 m2 açık, yaklaşık 50.000 m2 kapalı alanda ve 60 yılı bulan deneyim ve teknolojik know-how ile üretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.Şirketin pay oranı Mazhar Zorlu Holding A.Ş. %47,63 Ege Yıldız A.Ş %9,99
Read 5 tweets
23 Jan
#alcar 1954 kurulan, ana üretimi Gebze Organize Sanayi 60.000 m2 alanda kurulmuş olup,iklimlendirme ürünleri olarak Carrier markası ile; klima santralleri,çatı tipi klimalar,su basınçlandırma ürünleri olarak Alarko markası ile; dalgıç pompalar ve motorları, sirkülasyon pompaları
ve hidroforlar üretilmektedir. ısıtma, soğutma ve su basınçlandırma alanlarında faaliyet gösteren Şirket 1998 yılında, alanında dünyanın lider kuruluşu Carrier ile eşit oranda ortaklığa girdi ve şirketin adı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildi.Alarko Carrier
Üretim Tesisleri üretilen panel radyatör, kombi, kat kaloriferi, dalgıç pompa ve motorları, sirkülasyon pompası, brülörler yurt dışında pazarlanıyor. İhracat programında en geniş yeri tutan panel radyatörler İngiltere, Yunanistan, Rusya, Azerbaycan, Pakistan, İrlanda, Kazakistan,
Read 9 tweets
16 Jan
#kords Dünyada her 3 otomobil lastiğinden 1ni, her 3 uçak lastiğinden 2 ni güçlendiren şirket, 2020 yılının 9 aylık döneminde 18,8 Milyon Dolar tutarında yatırım yapmıştır.En büyük lastik üreticilerinin stratejik iş ortağıdır.Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinde naylon kord bezi ve
polyester kord bezi üretiminde pazar lideridir. Asya-Pasifik bölgesinde ise naylon kord bezi ve polyest kord bezi üretiminde,ikinci büyük üretici konumundadır. Güney Amerika’da tek polyester ve kord bezi üreticisi olan Kordsa, Kuzey Amerika’da lider naylon kord bezi üreticisidir.
uçak motorlarında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı Oksit-Oksit seramik kompozit pazarının lideri,ABD’de faaliyet gösteren uzay ve havacılık endüstrisinin önde gelen 4 şirketi ile yıllık 150 milyon dolarını aşan bir iş kolu ile dünya devlerinin tedarikçisi konumuna gelen Kordsa
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!