⚠️ Un segon circuit de velocitat al sud de l'espai rural de Palou (#Granollers) i a tocar del riu Congost i Can Cabanyes representaria avançar en la degradació d'aquests espais naturals

Més impacte acústic i emissions sobre persones, fauna i flora de la zona
#NoEnsVendreuLaMoto Image
Aquest circuit, amb una mida de 27 camps de futbol, tindria una vocació més "lúdica" com té el circuit auxiliar de Motorland, amb una visió "turística" dins de tot el compex temàtic dedicat a l'automoció

Promoció de pràtiques contaminants quan caldria anar en sentit contrari
Aquest projecte porta més una dècada rebutjat a altres indrets com Rajadell o Llinars del Vallès, aquest darrer amb mocions del Parlament i tot

Ara la Generalitat, de la maneta del #lobbydelmotor, volen destruir una quart part de Palou per a un interès exclusivament privat Image
Un estudi de la @diba al 2013, per a un circuit similar a Vic però un xic més petit, ja va dir que aquests circuits eren insostenibles econòmicament, generaven molt poca ocupació i externalitats molt nocives

També es rescatarà continuament amb diners públics com al circuit gran? Image
Mentrestant les administracions venen la moto d'uns mitològics beneficis:

👉5 llocs de treball previstos no compensen de lluny els greus efectes

👉L'eufemisme "Karting International" no vol dir circuit de karts com els de les fires, ja que seria el 3er més gran de Catalunya Image
Per tot això i més... #NoEnsVendreuLaMoto
Aturem la ciutat de l'automoció

Us esperem dimecres vinent a #Granollers Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with #NoEnsVendreuLaMoto

#NoEnsVendreuLaMoto Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!