[Αθήνα] Αρκετός κόσμος στα Προπύλαια ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, με εμφανής την παρουσία της αστυνμίας.
Το μπλοκ της Συνέλευσης Αναρχικών για την Κοινωνική & Ταξική Χειραφέτηση .

#antireport #laf_portal
Το πανό της Ταξικής Παρέμβασης Εργαζομένων Επισιτισμού

#antireport #laf_portal
Απέναντι στην επέλαση του συστήματος & της κυβέρνησης

• Εκπαιδευτικοί Πειραιά

#antireport #laf_portal
Ξεκίνησε η πορεία στην Αθήνα

#antireport #laf_portal
#antireport #laf_portal
[Αθήνα] Η πορεία φτάνει στην Κλαυθμώνος.

#antireport #laf_portal
[Αθήνα] Η πορεία φτάνει στο Σύνταγμα.

#antireport #laf_portal
[Αθήνα]
Κρότου λάμψης αυτή την ώρα στη Βουλή.

#antireport #laf_portal

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Land & Freedom

Land & Freedom Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @laf_portal

3 Feb
[Αθήνα] Παρέμβαση τοπικου συντονισμου ΑΠΟ-ΟΣ Αθήνας στο Σύνταγμα σε αλληλεγγύη με τον επαναστάτη απεργό πείνας Δ. Κουφοντίνα.
#antireport #laf_portal #koufontinas_hungerstrike
Μπάτσοι έχουν σταματήσει τους συντρόφους της παρέμβασης, τους έχουν περικυκλώσει. Τους βάζουν στα περιπολικα.
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ #antireport
#koufontinas_hungerstrike #laf_portal
Βίντεο από την παρέμβαση του τοπικού συντονισμού Αθήνας της @anpolorg στο Σύνταγμα, σε αλληλεγγύη με τον από 8/1 απεργό πείνας Δ. Κουφοντίνα.
#antireport #laf_portal #koufontinas_hungerstrike
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!