Feray Profile picture
13 Feb, 12 tweets, 3 min read
Türk traktör şirketi için faaliyet raporu okumadı sevmeyenler için küçük bir özet ve sonunda da 2021 kendi beklentilerimi yazmak istiyorum. Bu sadece kendime nottur ve yatırım tavsiyesi değildir. #ttrak
1) ——2020 yılında tarımsal üretim %6 arttı.
——ürün fiyatlarında ki artık bütün kalemler de enflasyon üzerinde artmıştır.
——tarımsal girdi kasım ayında yıllık %14 artmıştır.
——#ttrak
2) ——ziraat bankası kredi faiz oranı %17. Traktör kredisi 500 bin TL. Ye kadar yerli traktör için %50 faiz indirimi. Yerli traktör için bu sübvansiyon kararı 2022 sonuna kadar geçerlidir. Ziraat bankası kredi kullanımı %65 üzerinde seyretmektedir.
3) ——tarımsal ürünlerin dünya piyasalarında ki fiyat artışı dikkate alındığında Türkiye’deki piyasa fiyatlarının 2021 yılında çiftçiyi destekler nitelikte olması beklenmektedir.
——Türkiye traktör pazarı 2020 yılında %87 büyüdü. 2021 beklentisi 53.000-59.000 arası. #ttrak
4) ——2021 Türk Traktör satışları beklentisi iç piyasa da 26.000-29.500 arası.
——Ana ihracat pazarlarında %7 büyüme
——Türk traktör 130’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracatın %80’i kuzey Amerika ve Avrupa pazarına yapılıyor.
——2021 ihracat beklentisi 13.400-15.000 adet.
5) ——Türk Traktör 2020 satışları 22.384 adet iç piyasa,12.553 adet ihracat olmak üzere 34.937 adet olarak gerçekleşti.
——-2021 satış beklentisi 39.500-44.500 adet.
——iş makinelerinde 2020 yılında 143 adet ithal 150 adet yerli olmak üzere 293 adet satış gerçekleşti.#ttrak
6) ——2020 yılında 212 adet biçerdöver satışı yapılmıştır.
——2020 yılı satışları 6.243 milyon TL. Yıllık Artış %64.
——Brüt kar 1.308 milyon TL. Yıllık Artış %138(brüt kar marjı: %21)
——faaliyet karı 928 milyon TL. . Yıllık Artış oranı %275. #ttrak
7) ——favök 1.057 milyon TL. . Yıllık artış %183(net favök marjı ; %12.4)
——net kar 776 milyon TL. Yıllık artış %594 (net kar marjı; %12.4)
8) ——son olarak 2020 yılı fk 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle 14 olarak gerçekleşmiştir.
——Benim 2021 yılı ciro beklentim 8 milyar TL. dir.
——Emtia ve diğer girdilerde ki artış nedeniyle net kar marjı %12 olur mu emin değilim. Ama gene de bu oranı alırsak net kar 960 milyon TL.
9) ——sonuç olarak ben muhafazakar bir hesaplamayı tercih ediyorum. 960 milyon net kar ile 18 lira HBK oluyor.
——Türk traktör 13-22 arası fk ile fiyatlanıyor. Ortalama 15 fk alınabilir. Bu durumda tatminkar bir getiri var denebilir mi emin değilim.
10) ——Türk Traktör şirketi benim çok sevdiğim bir şirket. Yaklaşı 2 yıldır hissesini taşıyorum. Ancak artık çok yüksek getiriler olmayacak gibi görünüyor. Elbette endeks üstü getiri devam edebilir ama yıllık %100-200 getiriler artık olmayacak gibi.#ttrak
Tabii ki son olarak şirketi çeyreklik takip etmek çok önemli. Eğer kar marjları son çeyrek gibi olursa o zaman beni yanıltır ki çok isterim.Son çeyrekte net kar marjı %17. 2021 de de %17 marj yakalayabilirse o zaman HBK 24-25 arası olur ki fiyat nereleri görür tahmin edebiliriz

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Feray

Feray Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!