درباره‌ی #ویروس_جهش‌یافته_کرونا:
- آیا این واریانت خطرناک‌تر از ویروس اولیه است؟ بله؛چون قدرت انتقال بیشتری دارد پس وقتی افراد بیشتری بگیرند مرگ و میر بالاتر خواهد رفت.
- آیا با #تست_کرونا قابل تشخیص است؟ احتمالاً بله هرچند این روزها تعداد تست‌های منفی بیماران علامتدار زیاد است/۱
- آیا علائم بیماری تغییر کرده؟ هنوز پاسخ دقیقی برای این پرسش نداریم ولی به صورت تجربی حداقل ۱ ماه است که بیمارانی با گلودرد شدید، آبریزش بینی و علائم گوارشی داریم که حتی سابقه‌ی تشخیص قطعی #کووید۱۹ در ماه‌های اخیر را دارند ولی با علائم فوق و گسترش خانوادگی بیماری مراجعه می‌کنند/۲
- آیا هرم سنی و جمعیتی بیماری تغییر کرده؟ اتفاق‌نظر وجود دارد که واریانت جدید #کرونا افراد جوانتر و بدون بیماری‌های زمینه‌ای را بیشتر درگیر می‌کند و احتمالاً دلیل اصلی گسترش بالای آن به جز تغییرات ژنتیکی اسپایک ویروس همین مسأله نیز هست. مشاهدات شخصی من هم مؤید همین مسأله است/۳
_ آیا ابتلای قبلی به #کووید۱۹ می‌تواند برای واریانت جدید مصونیت ایجاد کند؟ برای این پرسش هم هنوز پاسخ قطعی داده نشده ولی با توجّه به مشاهدات بالینی [که البته فعلاً روایی علمی ندارد] احتمال اینکه ابتلای قبلی به #کرونا در برابر #ویروس_جهش‌یافته مصونیت ایجاد کند کم است/۴
- با این حساب سرنوشت #واکسن_کرونا چه خواهد شد؟ آیا واریانت جدید پایانی بر اثربخشی واکسن کروناست؟ برای پاسخ به این پرسش هم باید فعلاً کمی صبر کرد هرچند شرکت‌های مختلف درصدهای متغیری از میزان اثربخشی واکسن‌شان در برابر #ویروس_جهش‌یافته را منتشر می‌کنند ولی همچنان نباید ناامید شد/۵
- برای مقابله با #ویروس_جهش‌یافته ما باید چه کارهایی انجام بدهیم؟ فعلاً توصیه‌ها همان است که بود؛ #فاصله‌گذاری_اجتماعی، استفاده از #ماسک و مهم‌تر از آن جدی گرفتن ماجرا. لطفاً کمی بترسید ولی #ترس_آگاهانه نه #ترس_بیمارگونه.

چیزی که پیداست این است که #کرونا حالا حالاها مهمان ماست/۶

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with هادی یزدانی

هادی یزدانی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!