1-Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin çok sık sorduğu sorulardan birisi de şu:

Datayı topladık. Şimdi hangi analizleri yapacağız?
2-Hangi analizleri yapacağınız elinizdeki datanın niteliğine bağlıdır.

Ne tür sorular yer alıyor ölçeğinizde/soru formunuzda?

Yani ölçüm düzeyiniz nedir?

4 farklı ölçüm düzeyi söz konusu.
3-Birincisi NOMİNAL/Sınıflayıcı/Sözde ölçüm seviyesi.

En basit olanı. Sadece sınıflama yapar.

Ast/üst yoktur. Örneğin cinsiyet, saç rengi, meslekler, hangi köyde yaşadığınız.
4-İkincisi ORDİNAL/Sıralayıcı ölçüm düzeyi

Birincisinden daha güçlüdür.

Sıralama yapar; ancak sıralar arasındaki mesafe eşit değildir.

Örneğin: Maraton koşusunda 1., 2., 3.,4. olmak. Sıra belli; fakat aralarındaki mesafe eşit değil.
5-INTERVAL/Eşit aralıklı

Sıfır noktası yok, yani eksi de olabilir; ancak aralıklar arasında mesafe eşit.

Örnek: Sıcaklık

İlk ikisinden güçlü, rasyodan daha zayıf bir ölçekleme.
6-Son olarak RASYO/oranlı ölçekleme

Sıfırdan başlar ve devam eder. En güçlü ölçüm düzeyi budur.
Datanız uygulayacağınız istatistik testinin diğer varsayımlarını karşıladığında analiz seçenekleriniz en üst düzeye çıkar.
7-Bu sebeple yaş, gelir gibi rasyo verileri açık uçlu sormakta fayda var. Rasyo veriyi sınıflayıcı ya da sıralı data haline getirebilirsiniz, ancak sıralı datayı rasyo dataya dönüştüremezsiniz.
Konunun epeyce başka detayları var. İleride devam edeceğim. Bu twit serisi için, aynı zamanda uzun yıllardır yöntem dersine başlangıç kitabı olarak kullandığım R.Coşkun, R.Altunışık ve @EnginYl 'ın kitabına bakılabilir:
kitapyurdu.com/kitap/sosyal-b…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Veysel BOZKURT

Veysel BOZKURT Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @vbozkurt55

20 Feb
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri sıklıkla araştırma türleri konusunda kafa karışıklı yaşamaktadır.

Bu twit dizi, üç farklı (betimsel, ilişkisel, açıklayıcı) araştırma türleri hakkındadır.1 Image
BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMALAR-2

Amaç: Neyin yaygın olduğunu tanımlamak

Betimsel araştırma örnekleri:
• Bir toplulukta yaşayanların sosyoekonomik özellikleri
• Öğrencilerin öğretim kalitesine yönelik tutumları
• Bir topluluğun ihtiyaçları
3-
Hemşirelerin ölüme ve ölmeye karşı tutumları
• Çalışanların yönetime yönelik tutumları
• Bir toplulukta yaşayan insan sayısı
• Yeni göçmenlerin karşılaştığı sorunlar
• Göçmenler arasındaki mesleki hareketliliğin kapsamı
• Aile içi şiddet içeren bir evde yaşamanın etkileri
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!