Pravděpodobně už dnes překročil počet aktuálně nemocných celorepublikový rekord z 28/10 (122T). Nestalo-li se tak, stane se tak zítra. Díky říjnovým opatřením to byl ale vrchol, který se zlomil a klesal. Dnes žádná taková nová opatření nemáme. Růst bude pokračovat masivně.
Že běžní občané nechápou, co se na ně v tuto chvíli valí, ještě pochopím. Že to nereflektují politici (včetně velkých bojovníků opozičníků, kt. minulý týden neschválili nouzový stav), je neomluvitelné. Všichni relevantní odborníci bijí na poplach a politici je - zdá se - ignorují
Je pravděpodobné, že v horizontu max. 1-2 týdnů dojde nová vlna do některých velkých měst, dojde k ještě většímu šíření (větší kontakt lidí ve velkých městech, metro apod). Důsledkem bude vyčerpání kapacity nemocnic a bohužel i větší počet obětí.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dalibor Špok

Dalibor Špok Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!