ELEKTRONİK KELEPÇEYİ REDDEDİYORUM!
1⃣Dünyaca ünlü siyasi mahkumlardan Nelson Mandela, bir zamanlar bir toplumun vicdanını test etmenin en iyi yolunun toplumun siyasi mahkumlara nasıl davrandığına bakmak olduğunu söylemiştir.
#BogaziciDireniyor
2⃣Anayasanın 34. maddesi herkesin bildirimde bulunmaksızın toplantı gösteri ve yürüyüş hakkının engellenemeyeceğini teminat altına almaktadır.
Boğaziçi öğrencilerinin rektörü demokratik yol olan seçim ile belirleme talebine destek vermek suç değildir.
3⃣Velev ki 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet üzerinden suç üretilmeye çalışılsa da bu elektronik kelepçe ve ev hapsi cezalandırması asla kabul edilemez.
4⃣2911’den verilen elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulamasına dair toplumun tepki verebilme cesaretinin üretilmesine ihtiyaç vardır. Ev hapsi uygulaması, iktidarın muhalefete karşı başlattığı ideolojik hegemonya kurma hamlesidir.
5⃣Politik tutsaklar devlet iktidarının pasif nesneleri haline dönüştürülmesi saldırısına karşı, çeşitli yöntemlerle bu saldırıyı politik olarak boşa düşürme yaratıcılığı içerisinde olmalıdır.
6⃣Boğaziçi öğrencilerinin eylemlerine destek verdikleri için gözaltına alınan ve sonrasında elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verilen arkadaşların elektronik kelepçeyi dahi mücadele aracı haline getirebilme yaratıcılığı bu saldırıya bir cevap niteliğindedir.
7⃣Bu saldırıda öncelikle politik bireyin devlet tarafından tutsak edilmesinin fiziki durumunda değişikliğe gidilmektedir. Özel alanı işgal etme yoluyla tutsaklığın mekanı yaratılmaktadır. Bireyin hanesi, yaşam alanı bireyin “rıza”sıyla hapishaneye dönüştürülmektedir.
8⃣İktidar yeni mekana hiçbir harcama yapmama olanağı bulurken, siyasi tutsakların eğitim alanına çevirdiği ve komün yaşam pratiğini yaşattığı zindanların fikri gelişim imkanları da bireyin tanıklığına kapanmış olmaktadır.
9⃣Politik kimliğin yaşadığı evi hapishaneye dönüştürmek oldukça ideolojik ve arka planı örülmüş bir hamledir. Yaşam alanına, haneye yapılan bu tecavüz irade kırma amaçlıdır. İdeolojik hegemonya bireyin yaşam alanına, o yaşam alanındaki tarihsel hafızaya hücum etmektedir.
🔟Saldırının ilk hamlesi fiziki alan olarak tanımlanabilir. Saldırının sonraki aşaması, politik bireye karşı psikolojik harekattır. Bu harekat onur kırıcı olacak şekilde planlanmıştır.
1⃣1⃣ Bir süredir elektronik kelepçelerin yüz kızartıcı suç işleyenler için kullanılacağı söylendi topluma. Özellikle kadına şiddet uygulayanlar, cinsel istismar şüphesi olanlar için devreye sokulan bu cezalandırma biçimi, toplumda yüz kızartıcı suç işleyenler ile özdeşleşmiştir
1⃣2⃣İtibarsızlaştırma aracı olarak toplum algısına yerleştirildikten sonra şu an politik kimliklerde uygulanmaya başlanmasıyla psikolojik saldırı devreye sokulmuştur. Kadın cinayetlerini önlemek için temin edilemeyen elektronik kelepçeler muhalefet için hızlıca edinilebilmektedir
1⃣3⃣Üçüncü aşama ise elektronik kelepçenin politik bireyin ayağına takılarak köle-sahip tarihsel konumlanışın yansımasıyla ideolojik hegemonya saldırısıdır. Kelepçenin ayak bileğine takılma tercihinin, tarihsel toplum hafızasında köleliğe tekabül ettiğini hepimiz bilmekteyiz.
1⃣4⃣Tüm bunlardan ortaya çıkan özet; elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulaması, irade ve onur kırıcı bir psikolojik harp olarak görülmeli ve buna karşı devrimci bir karşı duruş ortaya konularak toplumun, bu köle-sahip anlayışını normalleştirme tehlikesine karşı ön alınmalıdır.
1⃣5⃣Ev hapsi uygulamaları reddedilmeli gerekirse cezaevi süreci göze alınmalıdır ki; bu üzeri kapatılarak topluma sunulmuş, köle-sahip anlayışıyla evlerde gerçekleşen tutsaklık uygulamasının örtüsü kamuoyu tarafından kaldırılsın ve çözümlenme şansı oluşsun.
1⃣6⃣Geniş kitlelerin politik bir bakışla faşizme dair çözümleme yapabilme duraklarında yol açıcı pratiklere ihtiyaç vardır. Bunun için bedel ödenmesi gerekebilir. Ancak toplumsal tepkinin ortaya çıkma olasılığı karşısında karşılanması zor olmayan bir bedel olduğu söylenebilir.
1⃣7⃣Bu eksende Kadıköy’de düzenlenmek istenen Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyum rektör protestolarında gözaltına alınarak çarptırıldığım elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulamasını reddediyor uygulamayı kabul etmediğimi ilan ediyorum.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Koray Turkay

Koray Turkay Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!