21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Ik ga vanavond tien foto's plaatsen. Oók van het komisch paardendressuurnummer van de politie. Draadje van 10.
Foto 1/10.
21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Foto 2/10. Politiepeletons treden niet op tegen levensgevaarlijk en dus verboden gebruik van 'afgezet' terras op Museumplein.
21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Foto 3/10. Grote opkomst demonstratie tegen vrijheidsbenemende 'corona-maatregelen'.
21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Foto 4/10. Tegen half vier. Politie megafoonde: teveel mensen, te weinig afstand van elkaar. Massaal boegeroep van demonstranten. 'Ontruiming' begint. Ga ik, in politiecamera-paal geklommen, klappen krijgen? Nee.
21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Foto 5/10. Nadat één zittende demonstrant toch nog een mep kreeg van een 'zich vergissende' ME-er, werden de zittenblijvers met rust gelaten, en gingen ook de paarden en de ME-bussen met een boog om ze heen.
21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Foto 6/10. Het voetvolk is naar het Concertgebouw gedreven, het ongebruikte waterkanon vernielt aldaar het gras. De paarden komen terug. Agenten omsingelen de zittenblijvers. Wat is het plan? Arresteren? ID tonen?
21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Foto 7/10. Het begint op een klassieke Western te lijken nu de bereden politie opdracht krijgt rondjes te rijden rond de belegerde pleinkolonisten. De zitters zingen: "Hop, paardje, hop! Hop, paardje, hop!" Wat nu?
21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Foto 8/10. Uiteindelijk gebeurt er toch nog iets dat de gezondheid kan schaden. Een man krijgt bij 't oversteken naar de pleinkolonisten contact met een van de paarden, doet daar moeilijk over en wordt gearresteerd.
21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Foto 9/10. Het is 16.00 uur, officieel einde van de bijeenkomst. De zitdemonstranten lopen de politiecirkel uit. Drie blijven achter, verzonken in meditatie. De politie wacht op instructies.
21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Foto 10/10. Even bellen met de burgemeester over de drie nog omsingelde demonstranten en de ME die nog de Zuidgrens verdedigt.... Kappen, maar? OK, jongens, we gaan bakkie doen...
21 feb 2021, Museumplein 'Risicogebied'. Vondelpark partygebied.
Nog even kijken het Vondelpark, waar óók politie aanwezig was, en heeeeeeel erg veel mensen. Geen ME, geen knuppels en schilden, geen paarden. Gewoon PARTY TIME!
Arnold Karskens' verslag vanaf het Museumplein, hier scherpgezet op de paardendressuur-show.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rob Nuijten

Rob Nuijten Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!