سال ۱۹۵۸ در جریان درگیری چین و تایوان، میگ ۱۵‌های چین به سقف پروازیشون که چند هزارپا بالاتر از اف۸۶های تایوان بود می‌رفتن و فرار می‌کردن. آمریکا تصمیم گرفت تایوان رو به موشک‌های هوا به هوای فروسرخ ایم۹ سایدوایندر که اون زمان خیلی جدید، های‌تک و سری بودن مجهز کنه.
چهل موشک سایدوایندر و چهل ریل پرتاب از ذخایر سپاه تفنگداران دریایی آمریکا به همراه پنج تکنسین باتجربه به تایوان اعزام شدن. گروه آمریکایی تونست ریل‌ها رو روی بیست اف۸۶ تایوان نصب کنه. warisboring.com/the-kgb-shippe…
روز ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۸ ۴۸ فروند اف۸۶ تایوان با ۱۲۶ میگ ۱۵ و ۱۷ چین بر فراز شانتو درگیر شدن. تایوانی‌ها با استفاده از سایدوایندرهاشون تونستن از ارتفاع پایین‌تر و فاصله‌ی نسبت به اون زمان زیاد ۳ کیلومتری بدون از دست دادن حتی یک جنگنده ۹ تا ۱۱ میگ چینی رو سرنگون کنن.
تو این روز اولین کیل موشک سایدوایندر اتفاق افتاد. اما از بخت بد آمریکایی‌ها یکی از موشک‌ها عمل نکرد و خلبان میگ ۱۷ تونست جنگنده‌اش رو که یه سایدوایندر داخلش گیر کرده بود فرود بیاره. چینی‌ها با دقت موشک رو خارج کردن و به سرعت به شوروری فرستادن.
مهندس‌های شوروی تحت تأثیر سادگی و کارآیی موشک قرار گرفتن. کار مهندسی معکوس شروع شد و ده سال بعد موشک‌های هوا به هوای کا۱۳ در خدمت نیروی هوایی بیست کشور بلوک شرق بود.
اینجا می‌تونید رفیقمون رو ببینید که یه کا۱۳ رو روی ای‌بی خریده و براتون آنباکسش هم می‌کنه :))
وقتی نمونه‌ی شوروی ساخته شد موشک سایدوایندر از سری بی که به دستشون افتاد ارتقا پیدا کرده بود. ۲۲ اکتبر سال ۱۹۶۷ یه مأمور آلمانی کا‌گ‌ب به اسم مانفرد رمینگر با استفاده از مه غلیظ تونست خودش رو به آذوقه‌ی مهمات یه پایگاه هوایی تو آلمان غربی برسونه و یه سایدوایندر جدید رو بدزده.
رمینگر و دو همراهش سایدوایندرو روی فرغون گذاشتن و با همون فرغون طول باند رو طی کردن تا داخل سواری بنزش بذارن. چون موشک جا نمی‌شد شیشه‌ی عقب ماشین رو شکوندن. سایدوارندرو توی یه قالی پیچیدن. چون انتهای موشک از عقب ماشین بیرون زده بود رمینگر طبق مقررات یه نوار قرمز هم بهش بست.
با چند ساعت رانندگی موشک رو به خونه‌ی رمینگر بردن. رمینگر موشک رو تو خونه‌ش باز کرد. فیوز رو شخصاً به رابط کاگ‌ب تحویل داد و بقیه رو با پست هوایی به مسکو فرستاد. رمینگر به همراه همدستاش سال بعد دستگیر، به چهار سال زندان محکوم و در جریان یکی از مبادلات با شوروی آزاد شد.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Danial Omidvar

Danial Omidvar Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dmidvar

26 Jul 20
از نکات خنده‌دار گزارش امنستی اینه که نوشته ثابتی گفته ۳۲۰۰ زندانی سیاسی داریم؛ ولی تخمین ژورنالیست‌های خارجی و مخالفین حاکی از ۲۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ زندانیه. اعدادی که لابد از ماتحت قطب‌زاده و رفقای کنفدراسیون در اومده.
حماقت محض رژیم شاه بود که فضا رو اون‌طور بست و حتی داریوش و شاملو و دولت‌آبادی رو انداخت زندان و آخر هم تاوانش رو داد. ولی بی‌انصافیه نگید زندانی سیاسی جمهوری‌اسلامی نرگس محمدی و نسرین ستوده‌ان و تو زندان شاه هیولاهایی مثل مسعود رجوی و لاجوردی بودن.
آدم‌هایی که نخست‌وزیر ترور می‌کردن، بمب می‌ذاشتن و رفقای سابق خودشون رو تصفیه می‌کردن. حتی تو زندان همبندی‌های خودشون رو که تو‌ بازجویی «ضعف» نشون می‌دادن شلاق می‌زدن.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!