1/Πολυ καλή εκτίμηση RCS για τον νεο πυραυλο επιφανείας #ATMACA μέσα από οπτική παραμετροποίηση και μοντελοποίηση μέσα απο το #POCAFETS. tinyurl.com/t83ia33b
2/Δυστηχώς η προσομοιωση θα ηταν ακομη πιο ακριβής αν ειχαν περαστεί και διαβαθμισμένες πληροφορέις για Ισχύ εκπομπης, Ισχύ λήψης, κατευθυντυκότητα και οχι απλή επεξήγηση των ισχυρισμών του κατασκευαστή. Δεν ειναι βέβαιο οτι οι #Τουρκοι εχουν προσβαση σε δικα του υλικά #RAM
3/Οπότε η πρώτη στήλη φαίνεται πιο πιθανή. Παντα λαμβάνοντας υπόψιν την καμπυλότητα της Γης τα αποτελεσματα αυτά 17νμ μεγιστο όριο
4/ Ενδιαφέρον ειναι και η εκτόξευση του RCS όταν το αζιμούθι ειναι 90 μοίρες !!!
Παντως στα Type 45 το Sampson Βρίσκεται 40 μετρα ψηλά (τα διπλά από ότι στα #Aegis στα ΑΒ) ενώ και το #Kronos αλλα και το Apar Block 2 σε μικρότερο βαθμό ειναι σε υπερυψωμένο πύργο.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Defencegreece-Media

Defencegreece-Media Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @defencegreece_m

15 Dec 20
1/Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην #Τουρκια ειναι οι ακολουθες 5 και έχουν στόχο τον συνδεσμο Αμυντικων Βιομηχανιών της #Τουρκιας #SSB. Το σημαντικοτερο ειναι το πρώτο καθώς αφορά εξόδο της #Τουρκιας από το προγραμμα #F35 , ακυρωση της εγχώριας παραγωγής 100 νεων S70i
2/Ακυρωση του SOM-J που αναπτυσονταν σε συνεργασία με την LM , προβλημα στην εξαγωγή 30 Ε/Ε Τ129 Ατακ στο Πακισταν λογω Αμερικανοβρετανικου κινητήρα #LHTEC
3/ Πρόβλημα στην εισαγωγή κρισιμων υποσυστημάτων για την συνεχιση παραγωγής των PGM ακριβειας KGK/HGK που βασίζονται σε συνδυασμο GPS/INS
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!