#Maskeyalanı #PCRyalanı Hani insanlar, hekimler neden konuşmuyor, sağlıkçılar neden susuyor? Diye soruyorlardı.
Konuşan sağlıkçılara bizzat “sağlıkçılar ve Sağlık Bakanlığı” tarafından yapılan baskıların somut bir kanıtını; bana verilen cezayı sizlerle paylaşıyorum.
Diş Hekimi T.D nin SABİM( Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine ) şikayeti üzerine, T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nın oluru ile resmi yazı ile hakkımda verilen 1. UYARI cezası tarafıma 17.02.2021 tarihinde iletildi.
“Diş Tabibi Mahmut Demirkan’a ait sosyal medya paylaşımları incelendiğinde;
1.Bakanlığımızın politika ve düzenlemelerine karşı açıklamalar yaptığı
2.Bilim Kuruluna yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı
3.Halka Yeni Koranavirüs Hastalığına karşı Bakanlığımızca yürütülen çalışmalara karşı güvensizlik yaratmaya yönelik kampanya yürütmekte olduğu görülmektedir.
4.Bununla beraber yetkisi olmadığı alanlarda doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış açıklamalarda bulunmak suretiyle mesleki etik kurallarına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.”
Sosyal medya hesaplarımdaki yayınlarımı kaldırmam istendi aksi taktirde 2. Uyarı, 3. Uyarı ve ardından muayenehanemi kapatma cezaları verileceği iletildi. “… 25 inci ve 26 ncı maddelerine aykırılık halinde; mesul müdür üç kez uyarılır.
Bir yıl içerisinde dördüncü tespitte iki gün, beşinci tespitte beş gün süreyle sağlık kuruluşunun faaliyeti durdurulur.”
Bu ceza hakkında İdare Mahkemesine dava açacağım. Karar gelene kadar sosyal medya hesaplarımdaki şikayet konusu olan paylaşımlarımı askıya alıyorum.( Youtube zaten videomu kaldırmıştı.) İnşallah adalet yerini bulur ve paylaşımlarımı tekrar yayınlarım.
Bu uyarı cezası ile benim ve benim gibi düşünen hekim ve sağlık çalışanlarının fikirlerini açıklaması engellenmek istenmektedir.
Sade bir vatandaş olarak ve bir hekim olarak Sağlık Bakanlığının uygulamalarına karşı görüşte olmak suç teşkil ediyormuş. Bu karar siyasidir. Bilimsel, adil ve etik değildir.
Konu hakkında karşı fikirlerimi destekleyen yüzlerce bilimsel Çalışma/ makale mevcut iken kanıtlarımızı görmek bile istememeleri kararın siyasi olduğunun kanıtıdır.
Gerçek bilim sorgulayan, araştıran, karşıt görüşleri de inceleyen, kanıtlarını inceleyen ve ardından sonuca varan bilimdir.
Dünya’da sahte bilim ve destekçileri sahte salgın oluşturdular ve bunu OTORİTEYE itaat kuralı çerçevesinde uygulamaya koydular. Mahkeme süreçleri Dünya’da başladı inşallah ülkemizde de başlayacak. Bizim kanıtlarımız hazır ve çok güçlü inşallah kazanacağız.
Anayasanın her vatandaşa verdiği fikir ve vicdan özgürlüğü hiçe sayılmıştır. Zamanı geldiğinde bu cezayı bir kanıt olarak davalarımızda mahkemelere sunacağım.
Anayasa MADDE 26.– Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.
Bilim ve sanat hürriyeti
MADDE 27.– Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mahmut Demirkan

Mahmut Demirkan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!