NL is boos omdat @thierrybaudet kritiek had op het Neurenberg-tribunaal. Ik wil iedereen eraan herinneren dat dit geen mensenrechtenfeestje was, maar harde Realpolitik waar Stalins USSR - even totalitair als Hitlers Duitsland - een fikse hand in had.

1/7
Frankrijk, de VS, het VK en de USSR leverden ieder een aanklager en twee rechters. De hoofdrechter van de USSR, Iona Nikitsjenko, was een prominente rechter tijdens Stalins showprocessen, waar het regime Stalins vijanden dwong te bekennen en ter dood veroordeelde.

2/7
De showprocessen waren deel van de Grote Zuivering (1936-1938), waarin Stalins USSR honderdduizenden mensen ombracht vanwege vermeend loyaliteitsgebrek. Koelakken, boeren die teveel land hadden (>3.2 ha) of dat vroeger hadden, vielen zonder onderscheid in deze categorie.

3/7
Ook kinderen van koelakken moesten het ontgelden, ondanks dat ze vaak zelf loyale communisten waren. Nadat hun ouders gedeporteerd waren kwamen ze in helse kindertehuizen terecht, en konden ze vanwege hun koelakkenouders later vaak nauwelijks een woning huren of werk vinden.

4/7
Ook minderheden werden slachtoffer: met name Polen, toen nogal talrijk in de USSR. Ruim 100.000 mensen werden geëxecuteerd omdat ze "disloyale" Polen waren. Iets meer dan driekwart van hen waren echt Pools, de rest werd er simpelweg van verdacht stiekem Pools te zijn.

5/7
De genocidale neigingen van Stalin tegen Polen hadden ook invloed op Neurenberg. Sovjet-aanklager Roman Rudenko probeerde met vals bewijs de Katyn-slachting in de schoenen van de Duitsers te schuiven. In 1990 gaf de USSR toe dat ze verantwoordelijk voor deze misdaad was.

6/7
Deze draad biedt naast Baudets juridische blik nog een perspectief. De processen waren een afrekening van de geallieerden met Nazi-Duitsland. Terecht, maar ze gingen dus niet over mensenrechten oid. De invloed van de USSR, destijds even bruut als Duitsland, illustreert dat.

7/7

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lex Cornelissen

Lex Cornelissen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!