[1] U novoj, vanrednoj epizodi Zadovoljstva u tekstu, pod nazivom “Kameni cvijet”, jedva smo dočekali da pričamo o filmu “Dara iz Jasenovca”. Nikada do sada nismo imali situaciju da moramo da se više puta ogradimo da govorimo o filmskom tekstu...

remarker.media/zadovoljstvo-u…
[2]
... o umetničkom radu, o dramaturgiji, režiji, čak i produkciji ovog filma, a da time nemamo nikakvu nameru da umanjimo genocid u Jasenovcu, ali raspoloženje javnosti je takvo da smo se po prvi put ustručavali da pričamo otvoreno, bez ograda i bez opravdavanja...
[3]
... Ipak, pročitali smo scenario Arsena Diklića “Djeca Kozare” kojim je Lordan Zafranović, od daleke 1986. godine pokušavao da filmski ovekoveči postojanje logora smrti Jasenovac, a prema kome je nastao ovaj scenario, te pokušali da govorimo o fimskom jeziku, glumi...
[4]
... dijalozima, umetničkom, a posledično, naravno, i političkom i istorijskom dometu filma “Dara iz Jasenovca”. Pričali smo dugo i pažljivo, pokušali smo da osvetlimo sve pozitivne i nedovoljno dobre strane filma...
[5]
... kao i događaje kojima prisustvujemo poslednjih nedelja, a koji se kreću između umetnosti i politike, a da ni jedno ni drugo ne ostvaruju kako treba.

Slušajte nas, komentarišite, šerujte i lajkujte, recite nam šta mislite, kao i uvek.

remarker.media/zadovoljstvo-u…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Remarker Media

Remarker Media Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!