@WakkerDier spreekt bij @avrotrosradar van misleiding door @NZOzuivel. Zegt niet dat presentatrice Antoinette Hertsenberg vrouw is van Partij voor de Dieren-voorman Niko Koffeman en dat PvdD via dat één-tweetje zo in campagnetijd gratis #ZendtijdVoorPolitiekePartijen krijgt👇
Ook doet Wakker Dier alsof de Reclame Code Commissie een juridische status heeft. Dat heeft RCC niet. RCC doet alleen een aanbeveling na een klacht. Dit heeft geen enkele juridische status. Hiermee wordt de kijker misleid alsof #NZO zich niet aan rechterlijke uitspraak houdt. 👇
Wakker Dier en Radar stellen dat NZO Zuivel is "veroordeeld". Dit is ook misleiding. Veroordeling is een rechterlijke uitspraak tijdens een strafzaak. Dat is in het geval van de klacht van Wakker Dier niet het geval. Anderen beschuldigen van misleiding en dan zelf misleiden? 👇
Verder is het feit dat NZO zegt dat het Voedingscentrum aanbeveelt elke dag melkproducten te eten/drinken. Dat is geen misleiding. Want ook halvolle en magere melk zijn melkproducten. Daarnaast is de mythe dat volle melk en roomboter slecht zijn, al lang ontkracht. 👇
En Voedingscentrum stelt ook niet dat je nooit volle zuivel mag eten. Ook daar misleid Wakker Dier. Over roomboter waarschuwt Voedingscentrum bijvoorbeeld dat daar meer verzadigd vet in zit en minder vitamine D bevat dan margarine. En dat je daar als consument op moet letten, 👇
Zo kan ik nog even doorgaan. Als wij met #BBB @BoerBurgerB in de Tweede Kamer komen, zullen we dit soort framing en onwaarheden vaker aan de kaak stellen. Op #17maart2021 heeft u de keuze, of u dit ook wil. Op 18 maart is het te laat... #TK2021 ✅✏️ 👇
Onze standpunten over gezonde voeding hieronder:
✅ Kinderen moeten op school een gezonde maaltijd krijgen Dus maaltijden met plantaardige (groenten, fruit) én dierlijke eiwitten (Vlees, vis, zuivel en eieren). 👇
Standpunt 2 Gezonde voeding #BBB:
✅Het is belangrijk dat alle kinderen minimaal één gezonde maaltijd per dag krijgen. Voor veel kinderen uit armere gezinnen is een gezonde maaltijd niet vanzelfsprekend. Daarnaast moeten scholen voedseleducatie, inclusief kooklessen invoeren.👇
#BBB is tegen een #vleestaks. De overheid informeert burgers over gezonde voeding. Op termijn schaffen we de BTW op ALLE Schijf-van-vijfproducten af, dus ook van dierlijke eiwitten. Vis, vlees, zuivel en eieren passen in een gebalanceerd en gezond voedselpatroon.👇
Standpunt gezond voedsel #BBB:
✅Overheidsuitingen en -campagnes omtrent voedselproductie en voedselconsumptie worden eerst getoetst op waarheid en feiten.
✅Er komt een structurele campagne, om consumenten te stimuleren in Nederland geproduceerd voedsel te kopen.👇
Standpunt gezond voedsel #BBB:
✅overheid, ziekenhuizen, scholen en bedrijfsleven kiezen in bedrijfsrestaurants en kantines, waar mogelijk, voor NL producten en dragen dit ook uit naar hun afnemers: de consumenten.👇
Standpunt voedsel #BBB:
✅Overheidssubsidies aan organisaties die voedselproducten uit de schijf van 5 willen weren van het menu worden stopgezet. Een burger wordt eerlijk geïnformeerd en bepaalt daarna zelf wat hij/zij eet. De overheid zit niet aan de eettafel van de burger. 👇
Dit was het einde van deze draad die begon met misleiding en eindigde met #gezondverstand en een eerlijk beleid. Dit is wat wij vanaf #17maart2021 elke dag gaan doen in de #TweedeKamer. Breng met ons Gezond Verstand terug in Den Haag! Kies #Lijst23, Kies #BBB.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Caroline van der Plas Lijsttrekker BBB

Caroline van der Plas Lijsttrekker BBB Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @lientje1967

13 May 19
De politie krijgt broodjes ham en kaas. Dierenactivisten willen ook eten halen uit hun auto's. Mag niet van de politie. 😂 #Boxtel
Politieman ter plekke zegt: "Het duurt allemaal veel te lang. Er had eerder ingegrepen moeten worden." Volgens hem ook veel stress bij varkens. Politieman hoort biggen krijsen in de stal. #Boxtel
Activisten willen zieke dieren meenemen uit de stal. Dit mag niet. Zieke dieren mogen niet zomaar worden vervoerd, ivm kans op verspreiding van ziektes. Ook is stelen strafbaar. Nu willen ze dat pers binnenkomt om te filmen. Zijn die activisten gek geworden of zo? #Boxtel
Read 46 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!