"La restauració ha d'obrir perquè la situació és insostenible"
"Amb la reducció de la incidència és molt difícil seguir justificant els tancament dels bars i restaurants"

Suposo que heu llegit frases com aquestes i que vos costa no estar-hi d'acord. Idò bé, jo no hi estic #filet
Hi ha paisos on la restauració du tancada més temps que a les Balears, i alguns, com Noruega, tenen una incidencia menor que aquí.

Per tant: Sí, és perfectament justificable seguir amb la restauració tancada. Qualsevol lloc on la gent es reuneixi sense mascareta és perillos.
La solució és "simple": donar ajuts econòmiques a la restauració.

Ja es donen de fet, però a diferencia de Alemanya, Austria, Noruega, etc. a Espanya aquests no són suficients.

I ja ho tenim: "S'ha d'obrir, la situació és insostenible!"
Però clar, és més fàcil pitjar per obrir els bars que demanar perquè no ens podem permetre ajuts que altres paisos si.

És més fàcil demanar obrir que demanar perquè va faltar temps per rescatar a la Banca i no hi ha doblers pels petits propietaris de la restauració.
Saps que ens anirien de bé els entre 40.000 i 60.000 millions que la banca ens deu i que els periodistes dels grans mitjans semblen haver oblidat.

Quant de bars i restaurants podríem salvar mentre també seguim salvant vides?
Per desgracia aquest doblers no hi són i la restauració obrirà. Hem de triar entre morir de gana o morir de Covid. No m'agradaria ser la persona que ha de prendre aquesta decisió impossible.
Però això no vol dir que no puguem assenyalar clarament als qui han provocat aquesta situació.

Sobretot quan els periodistes dels grans mitjans privats han deixat de fer preguntes i s'estimem més jugar a fer de governants a l'ombra.
Quan el periodista assenyala la Lluna, millor ni mirar el dit.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Capitâ Goneya

Capitâ Goneya Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!