Περί όπλων laser

Δύο εταιρείες τρέχουν αυτή τη στιγμή πρόγραμμα ανάπτυξης όπλου laser κ τ διαφημίζουν, για χρήση αρχικά σε πολεμικά πλοία με προοπτική προώθησής τους και για εποχούμενες και εναέριες πλατφόρμες.Η πρώτη είναι η γνωστή μας Lockheed Martin, η δεύτερη η Rheinmetal(1)
H Lockheed ολοκλήρωσε προ μηνών τις δοκιμές στο έδαφος στο δικό της HELIOS υπερβαίνοντας κατά πολύ την τιμή της προδιαγραφής του USN για ένα laser με ισχύ εξόδου 60 KW και ανατέθηκε συμβόλαιο στη ΒΑΕ Systems για ολοκλήρωσή του στο DDG-58 Preble (2)
Με την εγκατάστασή του θα ακολουθήσουν οι δοκιμές θαλάσσης και το σύστημα θα εισέλθει σε διαδικασία παραγωγής για ναυτική χρήση με εγκατάσταση περισσότερων συστημάτων σε περισσότερα πλοία του USN σταδιακά, κυρίως DDGs και αργότερα σε άλλα πλοία (3)
lockheedmartin.com/content/dam/lo…
τα οποία θα έχουν συγκρότημα ισχύος ικανό να υποστηρίξει την ισχύ εξόδου των όπλων αυτών. Οι FFGC είχαν ως προδιαγραφή παραπάνω ισχύ έτσι ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν μελλοντικά τέτοια όπλα.
Η Lockheed θα προχωρήσει σταδιακά τόσο σε επίγειες, όσο και σε εναέριες πλατφόρμες(4)
Στις οποίες είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα αφού δε μπορούν να έχουν τον ίδιο χώρο με ένα πλοίο, για την παραγωγή και διατήρηση της απαραίτητης ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι δε θα έχουν την ίδια ισχύ εξόδου σε σύγκριση με αυτά των πλοίων (5)
Ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος να διανυθεί από την εταιρεία για την κατασκευή αξιόπιστων και αρκετά ισχυρών συστημάτων τόσο για εναέρια χρήση (σε ατρακτίδιο) όσο και σε όχημα το οποίο θα χρειάζεται να σέρνει σχεδόν ένα φορτηγό ακόμα μ τ συγκρότημα ισχύος(6)
Η δήλωση της εταιρείας ότι στόχος των όπλων αυτών θα είναι εισερχόμενοι πύραυλοι, μέχρι ενός ορίου ταχύτητας, drones και γενικά μικρούς σε μέγεθος στόχους. Μικρότερη ισχύς εξόδου, μικρότερη ζημιά στο στόχο σε μικρό χρονικό διάστημα. (7)
Αντίστοιχα, η Rheinmetall αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια τη δική της λύση την οποία ολοκλήρωσε την ανάπτυξη μίας πηγής εκπομπής σταθερής δέσμης με αποδεκτή ποιότητα, αυξομειούμενης ισχύος από 0-20 KW πάνω στην οποία θ στηρίξει τ δικό της αντίστοιχο όπλο(8)
armyrecognition.com/images/stories…
Και σε αυτή την περίπτωση το σύστημα θα τοποθετηθεί για δοκιμές σε πολεμικό πλοίο σε συνεργασία με τους Σουηδούς οι οποίοι ενδιαφέρονται και συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Το σύστημα είναι από πλευράς ονομαστικής ισχύος υποδεέστερο αυτού της LM χωρίς ν γνωρίζουμε την ποιότητα(9)
Άγνωστο παραμένει αν Ρώσοι και Κινέζοι έχουν προχωρήσει αντίστοιχα δικά τους συστήματα αν και έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που θέλουν τις δύο δυνάμεις να αναπτύσσουν τα δικά τους συστήματα του τύπου δείγμα του πόσο νωρίς είναι ακόμα για τη μαζική παραγωγή τέτοιων συστημάτων (10)
Η ερώτηση του αν η Ελλάδα θα τοποθετήσει ανάλογα συστήματα σε πλοία της είναι εκτός πραγματικότητας όταν ακόμα και οι ΗΠΑ τώρα προχωρούν (τουλάχιστον επίσημα) στην πρώτη εγκατάσταση του δικού τους λειτουργικού συστήματος και μάλιστα σε αντιτορπιλικό (11)
Και οι Γερμανοί φαίνεται ότι είναι πιο πίσω στην ανάπτυξη του δικού τους συστήματος τόσο από πλευράς ολοκλήρωσης, όσο και από πλευράς παραγωγής ενός αξιόπιστου συστήματος. Η Ελλάδα που δε μπορεί να αποφασίσει ούτε τι Φ/Γ θα πάρει, θα περιμένει ως ο τελευταίος της πόλης (12)
Αφού ούτε έχει τεχνολογία, ούτε συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα, ούτε διαθέτει τα πλοία με την κατάλληλη ισχύ για να υποστηρίξουν τα όπλα αυτά και τέλος δεν είναι και σύμμαχος πρώτης γραμμής του οποίου θα δώσουν προτεραιότητα στην απόκτηση τέτοιων όπλων.
End

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Δομέστικος των Σχολών

Δομέστικος των Σχολών Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!