Öncelikle bu bilgisel bir yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi arayanların veya hedef fiyat arayanların bu twitten sonrasını okumaması daha doğru olacaktır. Sadece sesli düşünürken kendime yazdığım notlarımdır. #ipeke #kozaa #kozal
Koza Altın İşletmelerini ilk incelemeye başladığımda hiçbir yerde yeterli bilgi bulamadım, hakkında çok sayıda şirket raporu yazılmış olmasına rağmen raporlarda neredeyse hiçbir detay yok. Bir noktada ‘’üvey evlat’’ muamelesi gören şirketimizi tanıyarak incelememize başlayalım.
Koza Altın İşletmeleri Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bulunan; 109 işletme ve 137 arama ruhsatına sahip bir maden şirketidir. Şirketin 4 adet proses tesisi mevcut. Ovacık(İzmir), Kaymaz(Eskişehir), Himmetdede(Kayseri) ve Mastra(Gümüşhane).
Üretim Miktarı olarak bakıldığında da yine aynı bu sıralamaya göre diziliyorlar. 5.proses de Mollakara’da (Ağrı) planlanıyor. Piyasada uzun süredir merak edilen de Mollakara maden sahası.
TMSF ve Diyadin Kaymakamı’nın paylaştığı bilgilere; göre ki video ekte
300 milyon dolarlık yatırım planlanıyor ve 1.5 milyar usd’lik rezerv mevcut. Ancak şirketin yatırımcı ilişkileriyle görüştüğümde bana söylenen; ’’Yatırım ilk etapta 150 mio dolar olacak belki işletme süreci boyunca yapılacak toplam 300 mio dolar olabilir.’’ denildi.
Ayrıca 1.5 milyar dolarlık altını mevcut ons fiyatı ve dolar kuru ile hesapladığımızdan 25-27 ton arası bir rezerve, ons bazında da 820-850 bin ons arası bir rakama denk geliyor.
Yine yatırımcı ilişkilerinin verdiği bilgiye göre 382 bin ons kesinleşmiş rezerv mevcut ve muhtemel rezerv beklentileri 800 bin ons civarı. Yani bilgiler genel olarak uyuşuyor.
Peki bu miktardaki rezerv ciro anlamında neye tekabül ediyor? Şirket 2020 yılı içinde 258.678 ons altın üretti. Mollakara madeninin çıkarım işlemlerinin 2022’de başlayacağı ve 10 yıl süreceği belirtiliyor.
Bu durumda yıllık 80 bin ons civarında bir üretim katkısının da oradan geleceğini hesaplayabiliriz. Kabaca ciro anlamında %30 civarında bir artış olacağını düşünebiliriz.
Mollakara açık işletme olarak işletileceğinden ve açıklanan bilgilere göre tenör oranının yüksek olduğunu bildiğimizden çıkarım maliyetlerinin daha düşük olacağını ve karlılığa etki oranının ciroya etki oranından daha yüksek olacağını öngörebiliriz.
Mollakara dışında Şirket tarafından 2021 2.çeyrekte işletilmeye başlanılması beklenen Karapınar(Çanakkale) madeninin de ciroya %10 civarında katkı yapması beklenmekte.
Şirketin piyasa fiyatlamasına kabaca göz atacak olursak 3 hissenin de tarihsel FK’larının kısmen üzerinde olduğunu (endeks etkisi muhtemel) görüyoruz. Dünyadaki diğer emsallerine baktığımızda da ortalama bir fiyatta fiyatlandığını söyleyebiliriz.
Piyasa fiyatlamasında önümüzdeki süreçte en etkin olacak 2 meselenin dava süreci ve muhtemel yeni rezervler olduğu aşikar.
Dava süreciyle ilgili bilgi edinmek mümkün olmasa da 2021 yılı içerisinde sürecin sonlanması bekleniyor o sebeple dava süreciyle ilgili elimizde yeterli bilgi yok yani bunu geçelim.
Yeni rezervler konusuna gelince; Faaliyet raporunda Karapınar, Mollakara ve Kubaşlar da fizibilite çalışmalarının devam ettiğini ve sonuçlanma süreçlerinin sonlarına geldiğimizi ve bunların dışında 11 farklı bölgede de sondaj ve örnekleme işleminin devam ettiğini görüyoruz.
Yatırımcı ilişkileri birimine yeni rezervler ile ilgili bilgi sorduğumda, çalışmaların yoğun olarak mevcut işletmelere yakın bölgelerde devam ettiğini(maliyet düşürmek için) ama bunun dışında ülke çapında bağımsız yerlerde de arama faaliyetlerinin devam ettiği bilgisini aldım.
3.ve 4. Çeyrek faaliyet raporlarını kıyasladığımızda da 3.çeyrekte yer alan ‘’ 2020 Eylül ayı itibari ile 27 sondaj ekipmanını kullanmayı planlamaktadır.’’ Cümlesinin;
4.çeyrek faaliyet raporunda ‘’ 2020 Aralık ayı itibari ile 33 sondaj ekipmanını kullanmaktadır.’’ şeklinde değiştirildiğini görmekteyiz.
Ayrıca yatırımcı ilişkilerine personel sayısı artışlarının sebebini sorduğumda da sondaj faaliyetleri için yeni personel alındığı bilgisini edindim.
Yine 2 faaliyet raporu arasındaki farklardan dikkat çeken bir nokta da: ‘’30 Eylül 2020 itibariyle, Şirket’in Türkiye genelinde 108 işletme ve 115 arama ruhsatı bulunmaktadır.’’ Cümlesinin 4.çeyrek faaliyet raporunda;
‘’31 Aralık 2020 itibariyle, Şirket’in Türkiye genelinde 109 işletme ve 137 arama ruhsatı bulunmaktadır.’’ şeklinde. Sonuç olarak tüm bunlara baktığımızda arama faaliyetlerine hız verildiği görülüyor.
2020 yılı üretiminin 2019 üretimine göre neden daha az olduğunu incelediğimizde; şirket bu yıl işlenen cevherli toprağın tenörünün düşük olduğunu beyan ediyor fakat faaliyet raporunu detaylı inceleyince işlenen toplam cevherli toprak miktarının da azaldığı görülüyor.
2021 üretim hedefi ile ilgili olarak yatırımcı ilişkileri 2020 yılına paralel bir üretim olacağını beyan ediyor, tabi bunun ciroya ve karlılığa yansıması dolar kuru ve ons altın fiyatlarına bağlı.
Bu bağlamda da şirketin giderlerinin 3’te 2’sinin TL bazlı olduğunu ve gelirlerinin büyük oranda dolar kuru ve ons altın fiyatı bazlı olduğunu belirtmekte fayda var. Giderlerin neden 2020 yılında arttığı sorusuna aldığımız cevap ise ‘’yeni araç gereç alımı’’ şeklinde oldu.
Finansal durumu bu bilgiselin ilgi alanı değil ama o anlamda (karlılık, borçluluk, nakit akışı vs.) genel bir sorun görünmüyor.
Temettü konusuna gelince malum genel kurul toplanamadığından temettü mümkün değil ama TVF’na devrolması durumunda #kozal için kabaca hisse başı 38,7 lira gibi bir temettü çıkıyor. Ama bu dağıtılır mı, dağıtılırsa ne kadarı dağıtılır bilinmez.
Bedelsiz sermaye artırımı? Evet mümkün, 152,5 milyon gibi çok düşük bir ödenmiş sermayeye ve 1,8 milyar gibi çok yüksek bir karlılığa sahip ve ciddi bir bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli taşıyor.
Peki #kozaa ve #ipeke için durum ne? Bu ikisinin faaliyet raporlarına baktığımızda da faaliyet raporlarının ciddi anlamda değişmediğini ve aktif faaliyetlerinin çok az olduğunu görmekteyiz. Zaten personel sayısına bakınca #kozaa ‘da çalışan sayısı sıfır, #ipeke ‘de iki.
Bu iki kişi de nerede çalışıyor asla bulamadım. 😊 Yani #kozaa ve #ipeke’nin piyasa fiyatlaması genel olarak #kozal’a iştirak etmeleri dolayısıyla ve finansal raporları çoğunlukla #kozal endeksli.
Bu durumda neden FK’ları farklılık gösteriyor sorusunun cevabı yok. Tamamen piyasanın standart irrasyonel fiyatlaması durumu.
Ama bu noktada şunu da belirtmek gerekiyor; #kozaa ‘nın faaliyet raporunda ‘’ Koza Anadolu ruhsatlarındaki tüm arama ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir maden arama stratejisi kapsamında sözleşme ile Koza Altın’dan hizmet karşılığı almaya karar vermiştir.’’ cümlesi geçiyor.
Bu durumda bahsi geçen ruhsatların sayısı bilinmemekle birlikte bir kısmının #kozaa’ya ait olduğu görülmekte, ilerleyen dönemde bu üç şirket birbirinden bağımsız hale gelecek olursa bu durumun #kozaa ve #ipeke lehine olacağı aşikar.
Zaten son zamanlarda ciddi bir çıkış olmasına rağmen yabancı takası olarak da #kozaa’da halen ciddi bir yabancı takası görülmekte. Sebebi bu durum olabilir mi bilinmez.
Tabiki bu üç şirketin TVF’na devri sonrası ‘’Maden Holding’’ bünyesi altında birleşmesi durumu da gündemde, eğer bu gerçekleşirse de, birleşmenin fiyat olarak en ucuz olanın lehine olacağı aşikar.
Tüm bunların dışında neden TV reklamı verdiler sorusu benim de halen aklımda ve cevabını bulamıyorum. 😊
Haftaya başka bir şirket bilgiselinde görüşmek üzere, Saygılarımla.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Wolf der Märkte

Wolf der Märkte Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HallooWelt

12 Mar
Bu twiti görür mü görmez mi bilmiyorum ama bilgi talebiyle mail attığım ve anında geri arayarak sorduğum bütün sorulara şeffaflıkla cevap veren #ipeke #kozaa #kozal Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Müdürü Sn. Tağmaç ÇUHADAR Bey'e çok teşekkür ederim.
Genel olarak edindiğim bilgiler şu yönde; 2021'de de 2020'ye yakın bir üretim hedefleniyor. şirket üretim hızından ziyade daha çok arama faaliyetlerine yönelmiş durumda. zaten yeni alınan personeller de sondaj faaliyetlerinde çalışıyormuş.....
piyasanın bu şirketle ilgili üretim, bilanço vs beklentisi zaten yok. 2 şey var; 1 mahkeme süreci, 2 yeni rezerv eklenmemesi sorunu. sanırım rezerv problemi çözülecek. Sadece mevcut işletmelere yakın bölgelerde değil, yaygın bir arama yapıyorlarmış......
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!