@ADutchPatriot @OccupySchagen @NOS Dank je DP.
De bedoeling was & is, om in kaart te krijgen hoeveel mensen besmet zijn geraakt + in 't bijzonder hoeveel erbij gekomen zijn -verspreiding.
Omdat er in 't begin VEEL TE WEINIG testen werden gedaan, is het NIET gelukt de Pandemie in te dammen. Zie verloop.
>>
@ADutchPatriot @OccupySchagen @NOS >>'n Probleem hierbij is, omdat veel mensen besmet zijn geraakt & dit niet (h)erkenden als zodanig + dat de PCR test ook positief is, enige weken ná genezing (ook bij asymptomatische verschijnselen),
1e besmette mensen niet gemeld worden
2e genezen mensen als positief gezien.
>>
@ADutchPatriot @OccupySchagen @NOS >>Toch is dit testen de enige manier om voorspellingen te doen over de toestroom naar ziekenhuizen->IC's->Crematoria, zodat OP TIJD maatregelen kunnen worden genomen.
Ik BESCHULDIG 't Demissionaire Kabinet van FALEN om in juli DOOR te ZETTEN en daarmee de Pandemie te bedwingen.>>
@ADutchPatriot @OccupySchagen @NOS >>Dit is mogelijk (zie kaartje 1e golf Juli 2020), zie mijn prognose:
Sinds de Avondklok is het OORSPRONKELIJKE virus zo goed als UITGEROEID.
IN 2 MAANDEN tijd.
Dat had in Juli 2020 gedaan moeten zijn + aan de grenzen TESTEN met verplichte Quarantaine.
Dan vierden we nu feest.
>>
@ADutchPatriot @OccupySchagen @NOS >>Maar nee.
Rutte cs. moest zo nodig "groepsimmuniteit" bereiken, wat alleen met vaccins kan.
Dus moest de ziekte doorsudderen tot er vaccins waren.
Maar daardoor werd de HELE wereld een broedplaats van MUTATIES en ontstonden meer virulente "varianten" zoals dat in NLP heet.
>>
@ADutchPatriot @OccupySchagen @NOS >>Nu zijn er Mutaties, waartegen de immuniteit door vaccins minder sterk is en vooral de besmettelijkheid véél groter is, zie mijn prognose inzake de Britse Mutatie, die groeit ondanks de Avondklok.
En er komen er 👇👇 meer☣️💀
👉👈
@ADutchPatriot @OccupySchagen @NOS 14-3: Voorspelling 75% kans:
De formatie loopt uit op 'n poging anderen de schuld in de schoenen te schuiven van wat mis ging in 't Coronabeleid.
Draconische maatregelen ?
RUTTE cs. deed aan "Groepsimmuniteit", via het super vaccin, dat nu naar de VS, 't VK & Israël gaat.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Cassandra

Cassandra Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!