Us vull explicar una situació de racisme molt desagrdable que ha viscut el meu amic Hamza (@ProjecteHamza) i el sei cosí a un bar del nostre poble, al Masnou. Obro fil👇
Ahir al migdia, ell i el seu cosí volien seure a la terrassa de la cafeteria "El Cub Cafè de Baix" quan el propiteri del local els va dir, literalment: "podeu demanar per emportar, però per prendre aquí, no".
El Hamza va preguntar el motiu pel qual no podíen seure i el propietari va respondre que si ells seien (fent referencia a que els nois tenien el to de pell fosc), la gent no voldria seure a la terrassa.
Van preguntar si li semblava ètic el seu comportament i ell, respongué: "la meva ètica no té per què ser la mateixa que la teva".
Finalment, van haver de trucar a la policia perquè no els volia donar un full de reclamacions.
Fan públic aquest fet peruqè volen que la gent conegui i es concienciï el que passa en ple Segle XXI. I en aquest cas, al Masnou.
Tot això ho relata en Hamza més detalladament a aquest comunicat que ha penjat a les seves xarxes socials👇

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Carla Puig

Carla Puig Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!