Jag köper inte det där ’hot och hat så nu vill jag inte vara med’ narrativet. Det är en mediastrategi som makthavare i #svenskakyrkan återkommande använder för att undslippa berättigad och legitim kritik. Tråd ⬇️ #svenskakyrkan expressen.se/nyheter/efter-…
Det lät likadant 2015 när kritikstormens vågor gick höga mot Eva Brunne efter att hon föreslagit att krucifixet i Sjömanskyrkans dåvarande kapell skulle tas ner för att bereda plats för bekännare av annan tro än den kristna. #svenskakyrkan expressen.se/nyheter/biskop…
Likadant 2016 när kritiken mot fd kommunikationschefen Gunnar Sjöberg var stark pga hans bottenlöst usla hantering av ’Mitt kors.’ ’Hot och hat’ drev honom utomlands sades det när han tog ut innestående semester innan han slutade. #svenskakyrkan kyrkanstidning.se/nyhet/kyrkans-…
Så har det låtit ända sedan @BiskopAntje valdes till ärkebiskop. När kritiken har växt mot något hon sagt eller gjort så har strategin varit att ’nu är det hot och hat och synd om Antje’ – påförande av skuld och skam för att tysta kritiker och legitim kritik. #svenskakyrkan
Visst, det råder ingen brist på anonyma idioter som skriver enfaldiga och elaka dumheter på Twitter. Men ’hot och hat, det är synd om mig så nu vill jag inte vara med’ strategin är en smitväg från att ta ansvar. Jag köper det inte. #svenskakyrkan
Dessutom, ärkebiskopen är uppbackad av ett helt kansli. Var i hela friden är kommunikationschefen och kyrkokansliets kommunikationsavdelning? Var är ärkebiskopens egen stab? #svenskakyrkan
Varför har inte kommunikationschefen med personal agerat och hanterat problemet? Hela cirkusen vittnar ju om en fantastisk oförmåga hos kommunikationsavdelningen. #svenskakyrkan
Varför har man inte satt några flinka killar och tjejer på att rensa, radera och blockera i ärkebiskopens flöden i sociala medier. Det är ingen mänsklig rättighet att vara en anonym skithög på Twitter eller Facebook. Hur svårt kan det vara? #svenskakyrkan
Helt otroligt dålig hantering av ett kommunikationsproblem. Om det nu inte var så att skräpet behövdes för mediastrategin. Det är inte bara ärkebiskopen som behöver börja vara vuxen och börja ta någon form av ansvar för sig själv och sina uppgifter. #svenskakyrkan
Slut tråd ⏺

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Patrik Pettersson

Patrik Pettersson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @KyrkligaTing

5 Apr
På förekommen anledning, beteendemönster som går igen. @BiskopAntje gör sig själv till ett twitter-offer för att undslippa legitim och relevant kritik för sitt undermåliga utövande av ärkebiskopens ämbete i #svenskakyrkan. Kyrkliga Ting: #524. En eloge… kyrkligating.blogspot.com/2018/05/524-en…
Det finns en historia även i det här. Redan 2016 ägnade sig @BiskopAntje åt att skam- och skuldbelägga sina meningsmotståndare för att göra sig själv oantastlig för kritik. I rikstäckande press dessutom. #svenskakyrkan kyrkligating.blogspot.com/2016/09/415-re…
Påförande av skuld och skam är en välkänd härskarteknik som ingår i verktygslådan som @BiskopAntje och kretsen omkring henne gärna använder sig av för att försöka få tyst på kritiker. #svenskakyrkan
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!