Koronavirüsle mücadelede her ne kadar aşı ön planda reklam edilse de, hükümetin asıl politikası sürü bağışıklığına en hızlı şekilde geçmek. Vaka sayısı her geçen gün katlanarak artarken, önlemleri arttırmak yerine Sağlık Bakanlığı tarafından “ biz bunu aşabiliriz Türkiye” ++
twitleriyle geldiğimiz durum ortada. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi ülkelerinde hastanelerde yatak bulamamaktan dolayı can vermekte. Özel hastanelerde dahi ancak araya tanıdıklar sokarak yatak bulunurken, şu anda o bile çok zor bir hale geldi. ++
Maske, sosyal mesafe gibi pasif önlemler kısmen fayda sağlıyor olsa da, pandeminin önüne geçebilir durumda değil. Bilim kurulu bu kadar aydır kafeler dükkanlar AVM’ler kapatılsın mı kapatılmasın mı tavsiyesi dışında hiçbir aktif koruma sistemi üzerine standart getirmiş değil. ++
Esnafın, iş adamlarının, tüccarların maddi çaresizliğinden dolayı ve malesef ki devletin bu çaresizliğe merhem olacak maddi yardım gücü kalmadığından, kapatmalar yapılmamakta, üstüne üstlük hiçbir aktif önlem de alınmamakta. ++
Bu dönemde maske ve sosyal mesafe dışında hiçbir elle tutulur önlem alınmaksızın okulların 100 yüze eğitime açılması da aslında sürü bağışıklığına bir an önce geçme telaşından. ++
Yakınlarınızın hayatına değer veriyorsanız, kendi hayatınızı önemsiyorsanız, olabildiğince izole olun. İçinde bulunduğunuz veya yakınlarınızın içinde bulunduğu ortamlar için aktif koruma sistemlerini ısrarla isteyin.
Umarım yakınlarımızı kaybetmeden bu durumu aşalım.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Anonymous

Anonymous Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @duplicity

13 Apr 20
Flood hic sevmem ama zorunda kaldim.

Profesormus. adı Ahmet Ozdogan’mis.

Darwin teorisini okumadan mutasyondan bahsedince profesorlerin dahi ne kadar cahilce konustugunu gorun.
1- Mutasyon, bir topluluğun tamamında aynı anda olan bir değişim değildir. Bireylerim her birinde farklı mutasyonlar olabilir.
2- Survival of fittest = “çevreye en iyi uyum sağlayan” hayatını sürdürmeye devam eder ve diğer toplum üyelerinden daha fazla üreyip çoğalabilir.
3- Çevreye en iyi uyum sağlayan demek #coronavirus için daha bulaşıcı olan, daha hızlı bulaşan demektir.
4- Coronavirus için bulaşıcılığın azalması çevreye uyumuna aksi bir durumdur
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!