1/8. Zeus och Jupiter är strålande gudar. De är de största bland de stora, de starkaste bland de starka. Dundrande hovar och blixtrande klingor, riken vars blotta ruiner överträffar allt någon byggt därefter.

I jämförelse är vår dunkla Oden en konstig Gud.
2/8. Oden är någon skrämmande – en grå gestalt i skymningen, en vandrare i gränslandet, korpar som kraxar efter blod, vargar som ylar i extas, de döda som rider över himlen. Svept i långa tyger, vanställd i kropp och ansikte, gungande till ljudet av kvinnlig trollkonst – mörker.
3/8. Visst har Oden sin strålande sida – han är likt Jupiter den stora Fadern, kungen som upprätthåller världens ordning, den största krigaren och härföraren.

Men han är vansinnig, ack så vansinnig – och det är vad som skiljer oss nordbor från greker och romare.
4/8. Oden är inte en abstrakt symbol. Man kan inte plocka det mörka ur honom, och behålla det strålande. Oden är vår faktiska förfader. Vårt blod flödar ur Oden. Våra skogar stiger ur hans dunkla drömmar. Vårt vansinne är vägen till evigheten, vår ruggiga dimma ljusets seger.
5/8. Vi härskar inte med marmor eller kejsare. Vi har egentligen aldrig byggt något av historiskt värde. Vi är vandrare, likt Oden – vi bygger ett enkelt hem med yxan, stockar som ruttnar när horisonten kallar på nytt. Vi krigar för krigets eget vansinne, och lämnar med en smäll.
6/8. Vikingatiden var ett nomadiskt vansinne, krig för att krig är kul – barbarer som kuvade alla härar i Europa, men inte lämnade något efter sig. Rom spökar ännu, alla Europeiska stater minns hennes lag och marmor – medan vikingarna slukades så fort de slog sig ner.
7/8. Stormaktstiden var också vansinne. En här av bondpojkar från Europas mest avlägsna hörn, som piskade kontinentens alla kejsare – män som aldrig vek från sin bajonett, men ett rike som försvann. Karl XII:s krig var ett nomadiskt rövartåg, snarare än ett romerskt imperiebygge.
8/8. Vi svenskar vill explodera. Utan det totala vansinnet blir vi apatiska – varken dygdiga eller onda, utan bara kalla människor som traskar utan att bry sig. Vår dygd vilar på vansinne – såsom Odens rike vilar på ett öga i brunnen, ett spjut i sidan, och de dödas vilda ritt.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Henrik Jonasson

Henrik Jonasson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HenrikJonasson3

7 Apr
1/6. Kvinnor har ofta ett äldre blodsminne än män. De är närmare jorden, medan män lätt vandrar vilse bland molnen. Jämställdhet, omtanke för naturen, fred, inga hierarkier eller poliser – det är ett minne av det ursprungliga livet i små klaner, där alla var släkt med varandra.
2/6. Saken är att friden inom klanen motsvarades av totalt krig mellan klaner. Utan denna balans så får den kvinnliga impulsen neurotiska uttryck. Men det är ett tecken på god börd, att en kvinna dras till jämställdhet – en kvinna som vill bli satt i hierarkier har dåligt minne.
3/6. Det krävs en hög grad av civilisation för att kunna klä upp kvinnor som små dockor. Trångbodda människor utvecklar ensidiga karikatyrer till könsroller. En man som är beroende av främlingar och hierarkier för att överleva kompenserar genom att domdera över fru och barn.
Read 6 tweets
6 Apr
1/6. Mycket av det jag skrivit om nationalism har varit kritiskt och elakt. Jag går igång på känslan av att något är fel, och även om det leder till viktiga insikter så har jag insett att mönstret är neurotisk. Ibland behövs några tjuvnyp för att röra om, men det finns en gräns.
2/6. Det är som om jag haft en elak dvärg på min rygg, som visat mig hemliga och bortglömda stigar. Men jag vet inte, jag snubblade till. Jag körde bil, lyssnade på VP, njöt av våren – och plötsligt låg dvärgen framför mig, så ful att jag blåste skallen av honom utan att tänka.
3/6. Det enda viktiga är att vi vill skapa ett bättre liv för oss själva och våra egna. Det är nationalismens heliga impuls, den sanna revolten. Allt annat är bara detaljer, även om det är detaljer som måste rätas ut – men ingen detalj är värd att sänka något livsbejakande för.
Read 6 tweets
18 Mar
1/6. Jag gillar Varg. Han har ett äldre minne än de flesta. Han minns en tid innan kungar och krigare, innan nationer och slagfält. En tid när varje människa var fri, när hon jagade som en best och sjöng som en gud. En tid när det heliga var mänskligt, och det mänskliga heligt.
2/6. Folk gör sig lustiga över hans livmoder-postning, men vad är det han säger egentligen? Att världen redan är det högsta heliga, att gudarna föds och dör framför våra ögon. Världen är gudarnas kött, målet för evighetens säd. Solen faller i hennes famn, och stiger sen på nytt.
3/6. Varg är genuint mänsklig. Gudarna lever genom världen, och genom att knyta band till världen upprepar vi deras eviga kärlek. Band till ditt blod, till ditt hem, till dina ägodelar. I kärleken till det lilla, det egna och det enkla, där föds de sanna gudarna på nytt.
Read 6 tweets
17 Mar
1/7. Min ideologi är att jag vill vara en verklig människa. Såväl det rena som det smutsiga, det himmelska som det krokiga.

Jag vill vara solens oändliga kärlek, åskans dundrade stridsvagn, elden över fiendens byar. Men jag vill även skratta, åt hur fåniga vi människor är.
2/7. Modernitetens stora brott är att den är omänsklig. Att vi inte har något utrymme att leva på. Att vi inte får se himlen. Att varje vrå på jorden är uppdelad och inhägnad. Att den vilda jakten är bortglömd – att varje antydan till helig kamp bemöts av ensamhet och isolation.
3/7. Därför stör jag mig när nationalister, som borde hävda vår mänsklighet, bara väljer en annan omänsklighet. När de väljer puritanism, himmel utan jord, fötter som aldrig får känna lerans fukt. När de gör människan till en brist att övervinna, en karikatyr av det gudomliga.
Read 7 tweets
16 Mar
1/5. Hur vacker världen måste ha varit på de krigiska nomadernas tid. Antingen fick man leva som en fri segrare – oändlig rikedom och oändliga vidder – eller så dog man och slapp tänka mer på det. Till skillnad från modernitetens ständiga små bekymmer, som inte leder nånvart.
2/5. Alla dessa dumma tankar och låtsaslekar som plågar den trångbodda människan. Som upprepas utan slut, tills livet långsamt tynar bort. Politik och konst är symptom på en instängd värld – varje konstnär borde längta till den dag hans verk kan glömmas bland löv och stenar.
3/5. Finns det någon mening med den bofasta världen, eller är det bara våra händer och tungor som gått för långt? Som fängslat resten av kroppen? Med händer är vi skapta för att skapa, men vi borde bygga som barnet bygger sitt sandslott – en lek som glöms med tidvattnet.
Read 5 tweets
11 Mar
1/6. Det är egentligen inte en relevant diskussion för oss svenskar, men Islam är inte kvinnofientlig. Det är underkastelsens religion, för såväl kvinnor som män – så som kvinnan förväntas täcka sitt hår, så förväntas mannen buga med ansiktet i marken för Allah.
2/6. Vi arier kan inte riktigt förstå oss på den arabiska andligheten. Vi vill upprepa snarare än underkasta oss Guds kärlek – att älska kvinnan som Gud älskar jorden, snarare än att lyda som kvinnan lyder mannen. Men i båda fallen handlar det ändå om kärlek, och inte förakt.
3/6. Det är orimligt att kalla den kvinnliga underkastelsen för förtryckande, om mannen själv överträffar henne i underkastelse inför Allah. Det blir sjukligt först när mannen väntar sig hennes underkastelse, utan att visa samma ödmjukhet själv – som hos många moderna araber.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!