Živý přenos ze zasedání Rady ČT zde: 👇

fb.watch/4JiSAJiyW0/
V úvodu rady mluvila přes půlhodiny Hana Lipovská. Tvrdí, že generální ředitel ČT je ve střetu zájmů. Po jejím projevu předseda Rady ČT celé jednání přerušil a chce se poradit. Jednání sledujeme zde: fb.watch/4JkXE2CkcR/
Předseda Matocha: "Děkuji kolegyni Hance Lipovské za informace, zcela otevřeně říkám, že za závažné informace. Trošku vyrážející dech. Protože jsme teď byli s informacemi seznámeni, tak přerušuji dnešní schůzi, vyhlašuji přestavku pro poradu rady."
Citace ze závěru projevu Hany Lipovské: "Vzhledem k důrazným výhružkám, se kterými se někteří z nás v posledních dnech potýkají, se ptát musím. Své dotazy vznesu, přestože se pan generální ředitel dnes dopoledne z rodinných důvodů omluvil."
"Zaprvé: proč jste skryté vlastnictví podílu ve společnosti Gopas neoznámil Radě ČT? Za druhé: z jakého důvodu byl váš majetkový podíl v Gopas držen skrytě a nezjistitelně? Co vás vedlo k tomu tuto strukturu nově opustit a stát se přiznaným a přímým akcionářem Gopasu?"
(pokračuje H. Lipovská směrem k nepřítomnému řediteli Dvořákovi) „Za třetí: proč jste neukončil svou funkci v Gopasu hned po zvolení do funkce ředitele ČT? Jak bylo v době od října 2011, že jste paralelně s funkcí generálního ředitele byl členem statutárního orgánu Gopas?"
H. Lipovská: "Proč jste nedal pokyn nákupnímu oddělení ČT, aby se společností Gopas žádné smlouvy neuzavírala? Existují další neoznámené skutečnosti, způsobující střet zájmů na vaší straně?"
Přerušení jednání Rady ČT už trvá přes půlhodiny. Před přerušením byla ze sálu slyšet tato slova Pavla Matochy: "Navrhuju, že bysme šli nahoru. Vzhledem k tomu, že tady není Dvořák, tak co s těma informacema?"
Radní Roman Bradáč na zvukovém záznamu po přerušení schůze Rady ČT: „...jste (jsme?) blízko zpravodajců. Tohle už fakt jako hraničí s velmi nebezpečnou situací.“
Příchod Hany Lipovské na jednání se dvěma neznámými muži jsme publikovali tady:
Po přerušení Rady ČT zní z mikrofonů také toto - jde o útržky vět H. Lipovské: "Mimo mikrofony. Tyhle informace ... víc k tomu říkat nemůžu. V tuhle chvíli už mají všechny bezpečnostní složky, které byly předem seznámeny. Matocha: A jak jsme zaznamenali, je tady i policie."
Další útržky z mikrofonů po přerušení: Radní Bradáč: "Pokud to vyleze ven, tak to může bejt strašněj průser." Jiný radní: "Tohleto už vylezlo ven, to bylo v přímým přenosu." Radní Bradáč: "Nevím, na co se chce předseda ptát?"
"Vidím, že tady je problém. Asi policejní, ale co to znamená pro nás?" (...) Jiný radní: "Zbytečně se potáhnem nahoru dolů, myslím si, že je to zbytečný, protože tím diskvalifikujeme kolegy, který jsou na vzdálenej přístup." ... "Já s tím s tím souhlasím. Sorry, já tam nejdu."
Radní (ze zvukového záznamu není patrné, o koho jde: "Jestli to všichni považujeme za takhle závažný, tak to nemůžeme řešit mimo!" Pavel Matocha: "Já ale chci vidět materiály, co má Hanka, chci si o tom popovídat."
Pavel Matocha k dalšímu radnímu: "Seš tady, můžeš tam jít. Jako všichni mohli přijet sem." Radní: "No jako evidentně nemohli...." ... "Ale mohli! V 90 % mohli! Vždyť není nikdo nemocnej!"
"Já myslím, že nikdo nevěděl, co se tady bude dít. Já to rozhodně nevěděl." ... "Jsem z toho překvapenej a nemyslím si, že bychom měli kolegy vyřazovat z tohoto jednání." Matocha: „Vrátíme se k tomu, ale já chci nejdřív vidět, co tady má Hanka. Popovídat si o tom v klidu."
"Nechci bejt toho součástí." Matocha: "Dobře. Láďo, ty jdeš s náma?" "Jdu."
Zatímco část radních odešla na uzavřené jednání, z mikrofonů ze sálu rady zní tato útržkovitá slova: "Chci vám oznámit, že se rozhodli jednat za zavřenýma dveřma. (...) Já z toho nejsem nadšenej. (...) A je to v pr***i, o co jim jde? Odvolat Dvořáka. Za jakoukoliv cenu. "
Jednání pokračuje. Živě zde: facebook.com/newsroomct24/v…
Pro usnesení: radní Kysilka, Xaver Veselý, Bradáč, Šlégr, Karmazín, Kratochvíl, Lipovská, Matocha. Schváleno.
1/2 Někteří radní v předchozí části jednání Rady napadají práci dozorčí komise, kterou sami nedávno zvolili. Radní Kratochvíl: "Jak je možné, že se dozorčí komise se neseznámí s materiály a hlasuje, že je to v pořádku? Prosím vás, proč se o tom bavíte s vedením ČT?"
2/2 Radní Kratochvíl: "Vy nejste od toho, aby jste je žádali! Jak děláte svoji práci? Teď vidím, že ji neděláte." Radní Veselý: "Já jsem za sebe, za tu jednu patnáctinu Rady ČT, s prací dozorčí komise velmi nespokojen!"
Radní momentálně probírají bod, nazvaný "Zpráva o činnosti útvarů Provoz a správa budov, IT, Autoprovoz (2020)". Následovat by měl bod "Zpráva o programu ČT24"
1/4 Dotaz na ředitele Břinčila: "Vy máte pod sebou autoprovoz, víte, že ředitel používá vlastní auto? Je na to nějaká smlouva? Proč pronajímá své auto České televizi? Odpověď: "Není to ničím specifické pro GŘ, vychází to ze zákoníku práce, kdy zaměstnanec může využívat svůj vůz.
2/4 Ředitel Břinčil: "Není to tak, že by pronajímal svůj vůz České televizi. Radní Kratochvíl: Jaká je to částka měsíčně? Ředitel Břinčil: "Pokud jakýkoliv zaměstnanec využívá vůz pro služební účely, má nárok na náhradu podle zákoníku práce."
3/4 Ředitel Břinčil: "Nemám u sebe, kolik který zaměstnanec vykázal kilometrů. Radní Kratochvíl: "Proč má tedy soukromý auto i služební auto?" Ředitel Břinčil: "Musím to zopakovat. Není to tak, že by měl dvě auta najednou.
4/4 "Využívá služební vůz, který využívají i další zaměstnanci ČT, je to stejné jako u jiných."
Radní právě přechází k bodu o programu ČT24 za rok 2020. Bod prezentuje radní Roman Bradáč. "Možná budu pro někoho málo kritický, protože jsem ve zpravodajství strávil část profesního života."
Bradáč: "Považuji za správné zdůraznit informaci o historickém rekordu ČT24 ve sledovanosti - v polovině března 2020 zaznamenala stanice nejvyšší denní sledovanost v patnáctileté historii. Devět diváků z deseti souhlasilo, že zpravodajství o zdravotnické krizi je vyvážené."
Roman Bradáč "12. ledna 2020 byla prodloužena stopáž pořadu Události. Relace je tlumočena do znakového jazyka. Tam mám drobnou výhradu - občas tlumočník překrývá některé titulky a trošku mě to dezorientovávalo."
Bradáč: "Za mě jeden z nejvydařenějších pořadů je @Vedact24 . Za mě je radost pana Stacha sledovat."
Radní Bradáč ke Zdeňku Šámalovi: "Proč zpravodajství přistoupilo k prodloužení stopáže pořadu Události? Ředitel Šámal: "Jsme přesvědčeni, že to umožní divákovi dostat se k tématům, ke kterým by se jinak nedostali. A umožní nám to zabývat se tématy víc do hloubky."
Následuje vyjádření ředitele zpravodajství ČT Zdeňka Šámala, kterým se ohrazuje proti poslednímu kroku Rady ČT. Ta na minulém zasedání schválila výroční zprávu televize - a to včetně věty, podle které bylo ve zpravodajství ČT loni málo zástupců strany SPD.
Z. Šámal: "Považuji za povinnost se proti tomu ostře ohradit, protože to poškozuje nejen celou ČT, ale i práci útvarů, které řídím. Výrok ohrožuje dobré jméno zpravodajství ČT a jeho nezávislost. Implicitně vybízí k tomu, aby jedna strana dostávala prostor, který jí nenáleží."
Z. Šámal: "Vysílání @CT24zive poskytuje ročně prostor cca 12 tisícům hostů, počet výpovědí ve střihových reportážích dosahuje cca 175 tisíc. V hlavní relaci se objeví denně kolem 70 respondentů v předtočeném formátu - jejich výběr se děje na úrovni zodpovdných editorů."
Z. Šámal: "Odbornost je nejdůležitějším kritériem. V případě komentátorů je zohledňována jejich odbornost a profesní zkušenost. (...) Seznamy zakázaných osobností neexistují. ČT však ve vysílání nedává prostor prokazatelným dezinformátorům."
Rada bere zprávu o ČT24 na vědomí. Zdrželi se radní Veselý, Lipovská a Kratochvíl. Nezúčastil se radní Kysilka. Všichni ostatní byli pro.
Vedení Rady ČT chce změnit pravidelný jednací čas: začátek by nově měl být v 11 hodin. Důvodem je údajně to, aby se jednání neprotahovala dlouho do noci.
Pravidelná jednání Rady ČT by podle návrhu Pavla Matochy byly nově jen jednou měsíčně (s výjimkou mimořádných jednání nebo výjezdů do regionů).
1/2 Radní @Kuhn3Rene k návrhu snížení počtu jednání rady: "Váš argument o zklidnění situace v okamžiku, kdy po budově ČT chodí Policie, mi přijde směšný. Snížení počtu z 21 na 15 ročně bych byl ochotný akceptovat, ale jednání probíhají jak probíhají, dnešek nasadil korunu..."
2/2 "Vy v tento okamžik dáváte návrh, že se budeme scházet jen jednou měsíčně? Co si ti koncesionáři pomyslí? Já myslím, že je to i blbě načasováno. Z pohledu koncesionářů mi to přijde i drzé."
Radní Lubomír Veselý se z jednání na půlhodiny omlouvá.
@Kuhn3Rene: Mám dotaz na kolegyni Lipovskou. Vy jste řekla, že mnozí kolegové – členové Rady ČT – že jim je vyhrožováno. Jak jsem z následného průběhu jednání a z přítomnosti policistů pochopil, tak mám dvě otázky: chci se zeptat všech členů Rady, zda je někomu vyhrožováno?
René Kühn: "A druhá otázka na Hanu Lipovskou: kdo jsou ti pánové, co dnes přišli s Vámi?"
Hana Lipovská: "Ráda bych Vám odpověděla, ale bohužel nemohu."
Zdeněk Šarapatka: "Já se hlásím, že je mi vyhrožováno, že jsem věšen, mučen a to včetně rodiny, ale rozhodně jsem nepožádal o policejní ochranu."
Martin Doktor: "Mně vyhrožováno není." René Kuhn: "Jestli jsem to správně pochopil – s výjimkou kolegy Šarapatky není nikomu vyhrožováno. A u Hany Lipovské nevíme." Matocha: "Já myslím, že jsi to pochopil špatně. Nikdo nemá chuť s Tebou vést tuhle diskuzi."

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Newsroom ČT24

Newsroom ČT24 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @NewsroomCT24

17 Mar
Začal druhý den slyšení kandidátů nominovaných na volbu do Rady ČT z volebního výboru Poslanecké sněmovny. ✌️

ONLINE přenos v tomto vlákně: 👇
První se poslancům představil kandidát Pavel Černý. "ČT je nutná pro názorovou pluralitu a udržování společenské rovnováhy," uvedl se. Chtěl by kontrolovat hlavně nezávislost. "Cítím, že to pokulhává," tvrdí Černý.
Poslanec A. Juchelka (ANO) položil dotaz na spolek LIGA LIBE, který Černého nominoval. "Tahá se s ČT ohledně příspěvku, kde se ukazoval policejní chvat. Domníváte se, že je v pořádku, když jako představitel LIGY LIBE, který je v konfliktu s ČT, kandidujete do rady?"
Read 71 tweets
16 Mar
"Pokud někdo nepracuje dobře, poškozuje jméno ČT a porušuje zákon o České televizi, nemá tam co dělat," odpovídá poslanci Martínkovi (Piráti) Jaroslav Novák. Současně sám sebe nazývá autorem desítek stížností adresovaných Radě ČT i Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.
Další před poslance předstupuje býv. pracovník ČT Karel Novák. Připomíná, že se aktivně účastnil i tzv. "televizní krize". Podle něj důvěra v ČT klesá. "Vyváženost je pro mě vytváření otevřeného prostoru pro svobodné sdílení informací, názorů a idejí, a jejich konfrontaci," říká.
"V roce 2001 spadla důvěra v ČT, ale za 2 roky jsme ji měli zpět a byli jsme na stejných číslech. Je to o tom, do jaké míry má být aktuál. publicistika názorová. To se dá řešit s gen. ředitelem," reaguje Karel Novák na dotaz Španěla (SPD), který se zajímal, jak vrátit důvěru ČT.
Read 16 tweets
16 Mar
Začalo slyšení kandidátů nominovaných na volbu do Rady ČT z volebního výboru Poslanecké sněmovny:
„Myslím, že by měli zrušit Panorama, proč to pouštět, akorát lidi štvete, že nemůžou na sjezdovky,“ představuje se první kandidát Miroslav Augustin, bývalý předseda Rady ČTK.
"Vždy jsem byl apolitický. I když jsem byl v Radě ČTK nominován za ANO, ale bral jsem to, že jsem tam byl za sebe," odpověděl Augustin na dotaz poslance Tomáše Martínka (Piráti), kterého zajímalo, jak zaručí svou politickou nezávislost. Ptát se chce každého kandidáta.
Read 75 tweets
8 Dec 20
V Poslanecké sněmovně začíná jednání volebního výboru. Členové by se měli vrátit k situaci v Radě České televize. Tady je výčet členů výboru: psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4…
Místopředseda výboru Tomáš Martínek čte stanovisko Legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.
Patrik Nacher (ANO): "Platí-li teze, že odvolání Dozorčí komise Radou ČT bylo protiprávní teď, platí pak teze, že bylo protiprávní i v roce 2010."
Read 70 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!