Er was toch wel wat ernstigs aan de hand, dacht ik. Mark Rutte had gelogen tegen de kamer — weliswaar naar eer en geweten, maar ik geloof niet dat ons staatsrecht die nuance kent —, en hij had daarvoor een motie van afkeuring én een motie van wantrouwen ontvangen.
De gehele oppositie, inclusief de SGP, had de motie van wantrouwen gesteund, en de gehele Kamer, exclusief de VVD, had de motie van afkeuring gesteund. Heel Nederland — exclusief de VVD — snapte dat, de peilingen toonden dat overduidelijk aan. 80% was klaar met Rutte.
Toen kwam er een lawine van VVD-mastodonten, die overal zeiden dat Mark een goeie jongen was die het allemaal niet zo bedoeld was, en Mark zei zelf dat-ie het heus snapte, en dat-ie het heus anders ging doen. Zijn haren verloor deze vos niet, maar zijn streken — onmiddellijk.
Toch leek het me onmogelijk. Zo'n finaal fiasco, zo'n daverende déconfiture, _niemand_ kon zich het toch veroorloven om met deze Mark Rutte in zee te gaan? Nou ja, exclusief de VVD, maar die hebben dan ook niemand meer die ook maar in de schaduw kan staan van hun held.
Maar Gert Jan Seegers zag het wel, en hij sprak zich uit. Nog een kudde mastodonten. Hoe hij dat durfde, wie hij wel dacht dat hij was. Alsof niet Rutte, maar Seegers zich moest schamen. En toen bleek dat Sigrid Kaag al met Mark Rutte gesproken had over het kamervoorzitterschap.
En toen sprak Lilianne Ploumen zich uit over deze rare figuur. En Mark Rutte, die inmiddels geen herinnering meer had aan de aanleiding voor deze kettingbotsing, haalde haar over tafel, "want zo kon je toch niet aan een nieuwe cultuur van vertrouwen werken?" Het gore lef.
En gisteren haalde Vera Bergkamp zomaar ineens verrassend in de eerste ronde de absolute meerderheid. Het kán toeval zijn. Maar ik krijg er een heel vieze smaak van in mijn mond. Kaag, Hoekstra, en ook Klaver staan alweer te trappelen om met deze zelfde Mark Rutte in zee te gaan.
En zo zitten we dan weer opgescheept met diezelfde Mark Rutte die zichtbaar voor het hele volk door het ijs was gezakt. Want tja, die 34 zetels van de VVD. Het zou Sigrid Kaag sieren als ze niet meegaat in die bluff, maar gewoon eerst maar eens de zeven-dwergenoptie onderzoekt.
34 zetels is veel, maar het is verre van een meerderheid. Mark Rutte is echt niet de laatste premier op aarde. En Kaag kan haar geloofwaardigheid van 'nieuw leiderschap' maar één keer verliezen. Ik vrees dat alleen de partijen van het wantrouwen tegen de politiek hierbij winnen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!