1/8. אמיתי ומרתיח: אחרי שקראתי את ״הסדנה להנדסת התודעה״ של @hananamiur, המליצו לי בפיד לקרוא גם את שני הספרים ״למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל״ של @tadmorerez48 ו- ״מפלגת בג״ץ״ של @rothmar.
הלכתי לסטימצקי לקנות את הספרים.
2/8. כשנכנסתי לחנות, המוכר בדיוק דיבר עם לקוחה שמאלנית ששיבחה את ביידן, ושניהם אמרו שהם מקווים שהוא ימשיך לעשות ״סדר״ בארה״ב בתקווה שיגיע גם לפה. המשכתי בשלי והתעלמתי, חיכיתי שהמוכר יתפנה אלי.
מיד לאחר שהוא התפנה והלקוחה המשיכה לשבת על השרפרף בחנות, שאלתי אותו בחיוך ליד הלקוחה,
3/8. האם יש לו את הספרים ״למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל״, ו- ״מפלגת בג״ץ״. הוא השתתק ואז התחיל לגמגם, גם הלקוחה השמאלנית השתתקה.
אחרי כמה שניות של גמגום, הוא אמר: ״אני אלך לבדוק״. תוך כדי שהוא מחפש, היה לי ספר נוסף ביד, ספר לא פוליטי. שאלתי אותו אם הוא ממליץ על הספר,
4/8. והוא מיידית ענה: ״על זה? *לא*״ והצביע על המסך בו הוא מחפש את הספר של תדמור. אמרתי לו שאני שואלת על הספר שאני מחזיקה ביד, והוא ענה: ״אה, לא קראתי אותו.״
אז כיוון שהוא טען במקרה שאינו ממליץ על הספר של ארז תדמור, שאלתי אותו-
5/8. האם הוא קרא את הספר של תדמור (זה שעליו הוא הרגע אמר שאינו ממליץ). הוא ענה שהוא לא קרא אותו. השתתקתי.
אחרי כמה דקות הוא אמר שאין את הספר של תדמור. שאלתי אם יש את הספר של שמחה רוטמן, הוא חיפש פחות מדקה ואמר שגם אותו אין, באופן הזוי ו״מקרי״.
6/8. אז שאלתי האם בסניף סטימצקי קרוב נוסף יש את הספרים, הוא ענה שגם להם אין את הספרים (מפתיע).
הנחתי את הספר שהיה לי ביד, אמרתי לו תודה רבה בחיוך ויצאתי מהחנות. העובדה שדווקא שני הספרים האלה לא נמצאים בשני סניפים שונים של סטימצקי ״באופן מפתיע״,
7/8. והעובדה שמוכר החנות אומר שאינו ממליץ על ספר שאפילו לא קרא, ככל הנראה רק כי סופרו הוא ימני- קצת חרה לי. מאוד.
אני משתפת את זה, כי חשוב שהסופרים המוכשרים של הימין שלנו יבינו, יש כאלה שדואגים לפגוע לכם בפרנסה רק כי אתם סופרים ששייכים למחנה הפוליטי הלא נכון של המפה.
8/8. אני אזמין את הספרים באינטרנט, אבל פגיעה בפרנסה רק כי אדם חושב אחרת ממך, היא שפל חדש שזכיתי לראות מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. מביש.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Arielle Ben Ovadia

Arielle Ben Ovadia Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!