1/ Woensdag 28 april verscheen het rapport 'Ongelijke leggers' over aard en omvang van de turnmisstanden, als uitvloeisel van een storm die op 24 juli 2020 aanwakkerde en als #dossierturnmisbruik raasde - een draadje, met de vele kanten belicht:

dutchgymnastics.nl/assets/Documen…
2/ Beginvraag: waarom plots in het nieuws? In 1993 sprak Kirsty Pieters erover, in 2008 Nikki Lee Janssen en Marinka van Apeldoorn, in 2009 Petra Witjes, in 2011 Renske Endel, Verona van de Leur, Suzanne Harmes en Gabriëlla Wammes en in 2013 Stasja Köhler en Simone Heitinga.
3/ Een bekentenis van trainer Gerrit Beltman blijkt, hoe wrang, nodig om het deksel van de beerput te lichten. Hij geeft in het @nhd toe decennialang ver over de schreef te zijn gegaan en turnsters fysiek en geestelijk te hebben mishandeld:

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2020072…
4/ Het relaas van Beltman wordt op hetzelfde publicatiemoment aangevuld met tien getuigenissen van (ex-)turnsters: de jongste 18 jaar, de oudste 41. Zij vertegenwoordigen vijf generaties en trainden op diverse clubs/steunpunten en onder meerdere trainers:

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2020072…
5/ Doordat Beltman - een voormalig vrouwenbondscoach en in 2020 nog actief als trainer - het wangedrag erkent, duikt iedereen erop (incl. België, waar hij ook werkzaam was). Wonderlijk, want het is een al eerder en vaker aangekaarte maatschappelijke misstand: kindermishandeling.
6/ Voor het gewenste publieke debat treedt o.a. Stephanie Tijmes op sociale media met #ikbeneenvanhen naar buiten - ook heft zij in de krant haar anonimiteit op en schuift zij twee dagen later met Loes Linders en Marinka van Apeldoorn bij @op1npo aan:

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2020072…
7/ Intussen heeft een andere oud-turnster, Joy Goedkoop, nieuwe ophef veroorzaakt: bij de NOS beticht zij bondstrainer Vincent Wevers van grensoverschrijdend gedrag:

nos.nl/artikel/234192…
8/ De optelsom van de daderbekentenis en de hausse aan slachtofferverhalen zijn voor @DutchGymnastics reden tijdelijk het vrouwentopsportprogramma op te schorten en naast Vincent Wevers ook bondscoach Gerben Wiersma kortstondig op non-actief te zetten:

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2020072…
9/ Twee dagen na die bondsactie geeft de in opspraak geraakte Vincent Wevers een interview aan de NOS:

nos.nl/artikel/234244…

Hij zegt na 2007 te zijn veranderd. Dat ligt anders, leggen @nrc-collega @FabvdPoll en ik samen in een reconstructie bloot:

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2020103…
10/ De politiek heeft dan al geschokt gereageerd. Er zijn Kamervragen gesteld en er worden rondetafelgesprekken gearrangeerd. Het laatste is een deels gemiste kans, gezien de samenstelling van de genodigden:

gympower.nl/sportmagazine/…
11/ Ondertussen is het onafhankelijke, door @MinVWS, bekostigd onderzoek onderweg, uitgevoerd door @Molfers en @antonvanwijk1 van Verinorm. Daarnaast besluit het Instituut Sportrechtspraak tot tuchtonderzoeken, met schrijnende gevolgen:

noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF2021012…
12/ Maar niet alleen het ISR oogst kritiek. @HeldenMagazine belicht de rol van @HansvanZettenTV in een achtergrondartikel - helden.media/verhalen/turnv… - en in een gezamenlijk interview met @nhdagblad en @nrc reflecteert hij op zijn handelwijze:

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2020120…
13/ Ondertussen blijft het niet stil. @DutchGymnastics doet twee trainers in de ban, te weten Frank Louter en Patrick Kiens. Diezelfde Louter had overigens in 2016 nog een 'afkoopsom' van de KNGU gehad:

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2020120…
+
noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2020080…
14/ De KNGU en @nocnsf hebben weet gehad van de wanpraktijken. In totaal drie rapportages, in de periode 2003-2015, schetsten een onthutsend beeld. De 'oplossing' waarvoor werd gekozen: de rapporten niet openbaren en doodzwijgen.

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2020080…
15/ Schokkend is ook dat Gerrit Beltman in 2009 een positieve beoordeling voor een bondsfunctie krijgt van Nicolet Schipper-van Veldhoven, de huidige door @nocnsf betaalde lector sportpedagogiek aan @Windesheiminfo - zie 8.1.4 in het rapport (pag. 284-286). Heersende mores?
16/ Op de achtergrond spelen zich stille drama's af. Beschadigde oud-turnsters vechten al jarenlang voor erkenning en proberen de juiste hulp te vinden, maar krijgen nul op het rekest. Dat leidt tot een noodkreet van Joy Goedkoop en vader Jaap:

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2021032…
17/ Met de verschijning van het Verinorm-rapport wordt bevestigd wat de (oud-)turnsters al zo lang probeerden te agenderen: de prestatiecultuur is doorgeschoten, en er was sprake van 'doofpotpraktijken':

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2021042…
18/ De schuldigen? Uiteraard de plegers van lichamelijke en psychische mishandeling en soms ook seksueel misbruik. Maar óók de toezichthouders (lees: KNGU en NOC*NSF) die, ondanks de meldingen en signalen, niet ingrepen zijn medeverantwoordelijk:

noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2021042…
19/ De prangende vraag voor velen, gesteld op sociale media: waar waren de ouders? Die probeerden doorgaans een puzzel te leggen, maar vaak ontbraken stukjes. Reden: normalisatieproces, loyaliteitsconflict, angst- én zwijgcultuur bij sporters en 'omstanders' als fysio's/artsen...
20/Slottweet ...Deden de ouders dan helemaal niets? Integendeel (in veel gevallen): ze spraken trainers aan, schreven mails en brieven naar clubbesturen, KNGU en NOC*NSF. Voerden soms (gewonnen) rechtszaken. Maar werden niet gehoord, net als hun sportende kinderen. Tragisch.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marco Knippen

Marco Knippen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MarcoKnippen

1 May
Pijnlijk. En beschamend.

topics.nl/het-juridische…
Juist ook omdat de falende aanpak al eerder was vastgesteld, toegegeven en er beterschap was beloofd.

m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf2021012…
De vraag is nu: is de aanbevolen professionaliseringsslag wel voldoende? Is het niet verstandiger om tuchtrechtspraak búiten de sport te plaatsen? Met professionals en vanuit autonomie, @tamaravanark ?
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!