syncon Profile picture
3 May, 12 tweets, 2 min read
ΠΕΡΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ (θρεντ)

Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Τζον Λοκ ως πατέρα του κλασικού φιλελευθερισμού, θεμελιωτή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, των δικαιωμάτων της ατομικής ελευθερίας και της ιδιοκτησίας.
Αυτό που λίγοι ίσως γνωρίζουν είναι ότι ήταν δουλέμπορος...
Ήταν επίσης συντάκτης του Fundamental Constitutions of Carolina που διασφάλιζε τα δικαιώματα των αριστοκρατών δουλεμπόρων της Β. Αμερικής και νομιμοποίησε την δουλεία στις νέες αποικίες “Every freeman of Carolina shall have absolute power and authority over his negro slaves.”
Πιστός υπηρέτης των αποικιοκρατών και δουλέμπορος ο ίδιος, στα φιλοσοφικά έργα του παριστάνει μάλιστα και τον επαναστάτη:
"η πλειοψηφία δεν εκλέγει απλά την ανώτατη Αρχή, αλλά διατηρεί την εξουσία να την απομακρύνει, διατηρεί δηλαδή το δικαίωμα να επαναστατεί"
Έχει ενδιαφέρον πώς ο ..υπέρμαχος της ατομικής ελευθερίας και ιδιοκτησίας δικαιολογεί τη δουλεία των μαύρων, την αρπαγή της γης και την γενοκτονία των ιθαγενών Ινδιάνων:
Ο δούλος για τον Λοκ είναι απλά "αιχμάλωτος δίκαιου(!) πολέμου που του έχει ανασταλεί η θανατική ποινή"...
Οι ιθαγενείς Ινδιάνοι είναι άγρια κτήνη ("savage beasts") χωρίς δικαιώματα ιδιοκτησίας αφού δεν γνωρίζουν καν τι είναι η εργασία και τι το χρήμα: "ignorant of labor, which was the only thing that could confer property right, as well as ignorant of money”
Ο φιλελευθερισμός ως φαρισαϊσμός έχει διαχρονικά μία και μόνο θεμελιώδη αρχή: την υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων των ισχυρών.
Μια ιλουστρασιόν φιλοσοφική θεωρία γεμάτη με αστερίσκους και αντιφάσεις, δικαιολογεί όλα τα εγκλήματα στο βωμό του ενός θεού:
του κέρδους.
Ο Λοκ δεν ήταν κάποια μεμονωμένη εξαίρεση:
Και ο Μιλς θεωρούσε επιβεβλημένη την τυραννία της Δύσης εις βάρος των καθυστερημένων και βάρβαρων ιθαγενών, προς όφελος του πολιτισμού (despotism by the West over backward peoples or barbarians, in the interest of civilization)
Και ο Τοκβίλ, ο σημαντικότερος Γάλλος φιλόσοφος του φιλελευθερισμού τον 19ο αιώνα, έγραφε για τους αποικιοκράτες δουλέμπορους: "είναι αναγκαίο να τους δώσουμε κάθε δυνατότητα να αυξήσουν τις περιουσίες τους... δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα μεταξύ αποίκων και ιθαγενών"
Στις ΗΠΑ, τη μητρόπολη του φιλελευθερισμού, οι 3 από τους 4 πρώτους προέδρους ήταν δουλέμποροι: G.Washington, T.Jefferson και J.Madison. Μάλιστα ο Jefferson συνέταξε την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και ο Madison το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα του 1787.
Πιστεύεις τώρα ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν έχει σχέση με τον κλασικό φιλελευθερισμό;
Προφανώς είναι ο ιστορικός κληρονόμος της παλιάς ταξικής μεροληψίας, του υποκριτικού δήθεν αντι-ολοκληρωτισμού και της θεσμοποιημένης βίας.
Νέα εργαλεία οι τράπεζες, οι διεθνείς οργανισμοί...
και βέβαια η προπαγάνδα του δημοσιονομικού εξορθολογισμού και της θεωρίας των δύο άκρων.
Το σύγχρονο δουλεμπόριο ανθίζει, καταλύεται το κράτος πρόνοιας, συρρικνώνονται εργασιακά δικαιώματα και ελευθερίες, δολοφονείται η δημοκρατία. Στόχος η αναδιανομή του πλούτου υπέρ των λίγων.
* Αφορμή το βιβλίο Liberalism, a Counter-History του Domenico Losurdo

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with syncon

syncon Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!