۱- فردی نوشته بود در مصاحبه ای ازش پرسیدن اگه ۳ روز برای کاری فرصت باشه ولی بیشتر وقت بخواد چه میکنی. فرد در توییت اعتراض میکرد که مگه من سهامدار عمده ام که انقدر مایه بزارم.
۲- بعضا تازه فارغ التحصیلانی رو میبینم که در سن کم به دنبال کار راحت با ساعت کاری کم هستند
۱/۱۰
۳- همینطور دوستان جوانی رو میبینم صرفا به دنبال عنوان مدیر و کارهایی بقول خودشان "کار غیر گِل" هستند.

این نوع تفکر با دنیای واقعی همخوانی نداره.

چند خاطره:
۱) ۱ سالی در تیمی کار میکردم که وظیفش Due Diligence (بررسی موشکافانه) شرکت ها جهت خرید یا سرمایه گذاری بود....
۲/۱۰
....برای بررسی هر شرکت و بعد مناقصه، فقط ۲ تا ۳ هفته وقت داشتیم. تمام آخر هفته ها، هر شب تا ۱-۲ شب. به مدت ۱سال، برای بعضی ها بیشتر.
پسر ۲۳ ساله ای در تیمم بود فارغ التحصیل پرینستون و بسیار توانمند. بصورت خستگی ناپذیر و از همه بیشتر کار میکرد و بسیار هم کلیدی بود....
۳/ ۱۰
....آخر یکی از پروژه ها فهمیدم پدرش مالک یک شرکت خصوصی نفتی نسبتا بزرگ در تگزاس هست.
۲) در شرایط مشابهی کار میکردم، پروژه بسیار بسیار سخت و طاقت فرسا. یک معامله ۱۰ میلیارد دلاری که ما از طرف خریدار مسئول بررسی بودیم. یکی از سر تیم ها که بسیار پرتلاش بود تقریبا شبی نبود...
۴/۱۰
... که بیش از ۴-۵ ساعت بخوابه. فهمیدم داماد خانواده وستون، مالک شرکت های لابلاز، هتل وستین و غیره هست و خانواده خودش هم مالک یک تولید کننده کفش بین المللی بود. به شوخی بهش گفتم هر کسی جای تو بود کار نمیکرد. با تعجب بهم نگاه کرد و با شوخی از موضوع رد شد.
۵/۱۰
دو مورد مشابه دیگه هم در اون سال ها دیدم، هر دو با مشخصات مشابه و سخت کوشی مشابه.

همگی با وجود عدم نیاز مالی به کار به یک دلیل اینطور سخت کار میکردند: "یادگیری".

۶/۱۰
اولین کارم در ۲۲ سالگی روی سکوی نفتی بود و بعضا نیاز به ۴۸ ساعت نخوابیدن. تا آخرین روز کارمندی هم همواره سخت کار کردم و همیشه در موقع انتخاب، کاری رو انتخاب کردم که سخت تر، پیچیده تر و در بین آدم های مستعد تر از خودم باشه....
۷/۱۰
...حتی اگر درآمد کمتری داشت (و همواره به عنوان سرپرست خانواده نیاز مالی داشتم)

امیدوارم:
۱- دوستانی که اول مسیر کاریشونه دنبال یادگیری و انجام کار معنا دار باشن. با به ثمر رسوندن کار معنا دار، اعتماد به نفس ایجاد میشه برای کار بزرگ تر بعدی و چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه
۸/۱۰
۲- شرکت ها برای رقابت بر سر استعدادها بجای ایجاد فرصت برای کار معنا دار، ارزش افزودشون ۵ ساعت کار در روز و صرفا تفریح و کار کم معنا نباشه. چون نه تنها جو کاری کشور غیر واقعی و کاملا در تضاد با هر کشور و شرکت پیشرفته ای در دنیا میشه...
۹/۱۰
...مهمتر و بدتر از همه، بعد از چند سال موجب سرخوردگی، نا امیدی و حس تلف شدن زندگی برای همون پرسنل جوان میشه.
۱۰/۱۰

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with میلاد منشی پور

میلاد منشی پور Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!