Op deze #4mei denk ik dankzij @roxanevaniperen aan mijn grootouders en (schoon)ouders, die eigenlijk nauwelijks over de oorlog spreken. Die vol verhalen zitten, waarover je niet zomaar spreekt. Waar je naar moet vragen, omdat ze er niet over beginnen. Draadje 👇🏼1/9
Het plotselinge moeten onderduiken van opa vanwege zijn ‘werk’. En waardoor ook oma en mijn moeder even uit beeld moesten. Het leren zwijgen, de angstcultuur, het niet zeggen van ik hou van je. Bang om je aan iemand te hechten die je kunt verliezen. 2/9
De granaat op het huis van mijn moeder, de familie die ze verloor door een vergissingsbombardement en de latere angst voor vliegtuigen. Het spaarzame speelgoed vernietigd door oorlogsgeweld, waardoor alles bewaard werd later. 3/9
Ingekwartierde Duitsers in huis terwijl opa in de kelder verstopt zat. Weer dat zwijgen. En dat die Duitsers eigenlijk best oké waren. Gedwongen werden tegen hun zin op straffe van de dood. En die je dan toch niet kon vertrouwen, maar ja wie kon je überhaupt vertrouwen... 4/9
Mijn vader die huis en haard moest verlaten door de bouw van de Atlantikwall. Zijn angstige ouders, die nergens van wilde weten en het liefst alles zo normaal mogelijk wilden. Niet het lef hadden om te staken oid toen in 1941 de februaristaking uitbrak. 5/9
Het neerstotende vliegtuig dat mijn schoonvader als kind zag met daarin de brandende piloot. Geen hulp durven bieden en het maisveld invluchten uit angst voor represailles. Ook al ben je als kind nog zo blij dat je een Tommie zag. 6/9
De vluchtelingen die onderdak kregen bij mijn schoonmoeder thuis, verdreven door oorlogsgeweld of op zoek naar voedsel. Eten dat werd gedeeld, hoe spaarzaam ook. 7/9
Opa/oma die niet wisten wat te doen toen hun buren, de Fam. Gans, naar het station gingen voor een enkele reis Vught. Vervolgens geschokt zagen hoe andere buren direct de verstopte kostbaarheden opgroeven in de tuin. Van Vught ging de Fam. Gans via Westerbork naar Sobibor... 8/9
Het zijn meerstemmige verhalen uit het diepe. Ze laten vooral zien dat dé oorlog niet bestaat. Dat hét verhaal niet bestaat, dat alle verhalen meerdere stemmen bezitten en dat je die moet willen horen, al doet het nog zo’n pijn. 9/9

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bernolf Kramer

Bernolf Kramer Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!