@3Art Profile picture
16 May, 25 tweets, 15 min read
Amb el que torna a passar a Gaza, hem pensat crear un fil sobre fronteres, mapes, territori.

L'Art contemporani per plantejar-nos interrogants; per interpretar la realitat; per generar conversa i reflexió; per plantar llavor de canvi.
#transformar

*Imatge: Mona Hatoum Image
Un mapa és una representació i com a tal, pot ser subjectiva i intencionada.
Amb aquest fil voldríem proporcionar-vos referents i inspiracions per conversar a l'escola sobre el món actual. Repensar el barri, la ciutat, el país, el planeta. ImageImage
A l'aula ens podem inspirar en diferents artistes per interpretar-los i per transformar-los a partir de les nostres reflexions.

Els podem dibuixar o pintar, i els podem fer servir de suport per a les nostres creacions com fa per exemple Matthew Cusick ImageImage
Un altre exemple és el "Map of America" de Juan Downey... Image
...les intervencions pictòriques de Julian Schnabel... ImageImage
Les representacions amb negre de William Kentridge ens permeten, per exemple, parlar sobre les migracions forçades. ImageImage
L'Artista en majúscules quan parlem de transformacions i interpretacions del territori a partir dels llenguatges artístics és la Mona Hatoum

Les tessel.les del seu "Present Tense" de 1996 aborden el tema de Gaza. ImageImageImage
El seu "3D cities" transforma els mapes de Beirut, Bagdad i Kabul, amb volums recordant explosions i cràters.

Amb "Hot spot" ens presenta un món de neó, una instal.lació en la que el color i el soroll ens obliguen a un estat d'alerta constant.

A "Suspended" mapes-gronxadors ImageImageImage
La Shannon Rankin treballa els mapes amb les tisores: ImageImageImageImage
Els mapes un cop tallats poden servir per generar connexions, per fer reflexions visuals... ImageImage
Una altre exemple de mapa - collage són els treballs de Michael Gambino. ImageImage
Un exemple molt diferent de transformacions de mapes són les topografies d'en Doug McCune analitzant diferents factors de les ciutats. ImageImage
L'Armelle Caron ens proposa recol.locar les 'peces' d'un mapa per aconseguir-ne noves versions ImageImageImage
I en la mateixa línia en Joao Machado reorganitza els mapes per aconseguir-ne noves imatges

"Swimming" Image
Les representacions a partir de nombres o lletres també són molt interessants. En el seu "Finding Barry" Mark Bradfor ens presenta l'estadística del SIDA per estats, als Estats Units d'Amèrica. (estadística de 2009) ImageImage
La Nancy McCabe substitueix la cartografia per la tipografia ImageImageImageImage
Els mapes d'en Luke Dubois són molt interessants per analitzar un lloc a partir de la gent que hi viu. Estan fets a partir de les cerques a Internet i dels data que queden registrats... ImageImage
L'Emilio Isgrò, al contrari, unirà 'tachismo' i mapa, ratllant totes les paraules que hi apareixen. ImageImage
El món també es pot brodar, com és l'exemple del "World Map" de Alighiero Boetti Image
I a partir de mapes també podem aconseguir volums, com en les escultures de la Nikki Rosato, artista americana que utilitza els mapes per treballar les relacions humanes ImageImageImage
Volums com els dels vestits de l'Elisabeth Lecourt o la Susan Stockwell, aquests segons amb una reivindicació al passat esclavista i colonial americà. ImageImageImageImage
Susan Stockwell també té unes obres molt interessants en les que genera una crítica o reflexió canviant del mapa o els materials amb els que està fent ImageImageImage
El mapa del món de Ai Wei Wei està fet amb 2.000 capes de cotó manufacturades en només 15 dies. Supera el 1,50m d'alçada, i és una crítica ferotge a la indústria tèxtil amb una mà d'obra quasi en situació d'esclavatge. ImageImageImage
Aquests dies ens agradaria que el món fos més poètic i no tant polític, com el que proposa Marcel Broodthaers al @MACBA_Barcelona ImageImage
Fixem-nos també en aquesta peça dels argentins Doma Collective. Fair play III. Dialoguem a partir de l’art contemporani? ImageImage

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with @3Art

@3Art Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(