Jan Hejl Profile picture
31 May, 5 tweets, 2 min read
Tento příběh mě provázel měsíce. Osudy namibijských dětí, které v roce 1985 přijalo Československo, jsou neuvěřitelné. Milovaly pohádky, Vánoce, lyžovaly - staly se z nich Češi. Po 6 letech přišel zlom. Musely se vrátit do Afriky. (vlákno)
Africké mentalitě nerozuměly, chybělo jim Česko. Mnoho z nich uteklo z domu, další mají dodnes psychické problémy. Příběh Ndeshi je šťastnější: Aby si v Namibii udržela češtinu, dokola si četla Špalíček pohádek. V roce 1997 se jí splnil sen. A do milovaného Česka se vrátila.
Ndeshi stále ráda vzpomíná na příjezd do zasněžené ČSSR: „Mysleli jsme si, že to je cukr. Někteří ho brali do sáčků, že si ho vezmou s sebou. Ale on byl studený. Divili jsme se, jak to, že ti běloši tady mají studený cukr. Ochutnávali jsme ho. No a on to opravdu cukr nebyl.“
Většina z dětské skupiny ale zůstává v Namibii. S dojetím vzpomínají na Česko, stále slaví české Vánoce, čtou knihy z dětství, dívají se na pohádky, pravidelně se scházejí a snaží se nezapomenout ten exotický jazyk bělochů, který se v 80. letech učili. Mnozí sní o návratu domů.
V grafice podrobně popisuju jejich příběh, včetně těžko uvěřitelných detailů. Třeba jak český velvyslanec Pavel Vošalík s prezidentem Namibie v obýváku jeho rezidence sledoval v češtině pohádku Šíleně smutná princezna. Enjoy.➡️zpravy.aktualne.cz/zahranici/pohn…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan Hejl

Jan Hejl Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(