Azizim, aynı yere, göğe bakıyoruz, aynı suya, aynı ağaca bakıyoruz, aynı kitaba, aynı insana bakıyoruz ama bir birimizin göremediklerini görüyor, düşünemediklerini düşünüyor, hissedemediklerini hissediyoruz... ++
Yüzyıllardır üzerimize sinen/sindirilen ezikliğimizden bizi çekip kurtarmayı düstur edinelim. Derdimiz olsun. Derdimiz hasbi olsun. Kendi medeniyetimizi yeniden ihya edelim... ++
Özümüz olan islam medeniyetinin ne kadar kusursuz olduğunun, batı medeniyetinin (aslında medeniyetsizliğinin) ne kadar soyut ve göstermelik olduğunun anlayalım, anlatalım... ++
"Evrensel batılı değerler" gibi aforizmaların saçmalığını ortaya koyalım. O gözümüzde büyüttüğümüz batının daha 100 yıl önce çıkarı için ne insan hakkı, ne çocuk masumluğu, ne kadın mahremiyeti tanıdığını unutmamayalım. ++
Artık, evrensel mükemmel değerlere sahip batının 'kolpa'lığını ortaya koyalım. Modernite denilen ve bize batılılarca zorla taktırılan gözlük ile dünyamızı değerlendirmeyeceğimizi anlatmaya çalışalım. ++
Muhasır medeniyetin şimdi sahip olduğu değerlerin çok daha yücesinin islamın öngördüğü toplumsal düzende zaten var olduğunu bilelim. ++
Tıbbi, astronomi, cebir, kimya, matematiği batının bizden öğrendiğini, ama her şeyin kendilerine ait olduğunu ve evrensel cümlelerin sadece kendilerinin kuracağını dünyaya empoze ettiğini ama aslında avrupanın taşra olduğunu söyleyelim ve bunu genç kuşaklara anlatalım.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Suphi Murat TENŞİ

Suphi Murat TENŞİ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(