Bizarre analyse van sommige CDA'ers. De winst zou op rechts liggen. Bij @cdamidvoor hebben we daar wel een mening over. Een lijntje: afgelopen jaren heeft CDA steeds rechtse lijn ingezet (oa samenwerking FvD in Brabant en gedogen PVV), het resultaat van die rechtse lijn: (1/x)
slechtste TK-verkiezing (2012), één na slechtste TK-verkiezing (2017), slechtste Prov Staten (incl EK) (2019), slechtste GR-verkiezing (2018), slechtste EP-verkiezing (2019) en 2021 was verslechtering van uitslag 2017. Kortom, resultaten van 'rechtse koers' zijn niet best (2/x)
"Ja, maar migratie is heel belangrijk!" hoor ik rechtse CDA'ers zeggen... Belangrijkste onderwerp waarop mensen laatste keer keuze baseerden (obv TNS NIPO): 1. Zorg; 2. Leiderschap; 3. Normen en waarden. Btw, instroom 2020? Die daalde met 30%..👇🏻 (3/x)
"Ja, maar op rechts zit veel potentie!", hoor ik dan weer. Onzin. Grootste winst op rechts lag bij Forum van 2 naar 8 zetels. Slechts 4% van de Forumkiezers waren afkomstig van het CDA. Dat is de helft van het aantal SP-stemmers die besloten deze keer op Forum te stemmen. (4/x)
Waarom verliest CDA dan? Nou aan het kerkhof. Zie leeftijdsopbouw kiezers. Het CDA relatief de meest vergrijsde kiezers aan zich gebonden. Per jaar verliest het CDA een halve zetel aan het kerkhof! Zelfs 50PLUS wist meer jongeren aan zich te binden dan het CDA. 👇🏻(5/x)
Dus laten we eens kijken naar jongeren. De opkomst in de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar is 80 procent, veel hoger dan normaal. Wat vinden zij belangrijk? Klimaat, klimaat en klimaat. Sidenote: daarom ben ik nu blij met zo'n topper als @HenriBontenbal (6/x)
Nu hoor ik u zeggen, heeft het CDA niet aan de boeren verloren? Nou, nee. Er zijn bizar weinig kiezers van CDA naar BBB overgestapt. Zie hieronder. 👇🏻Weet u waar wel naartoe? Naar de VVD (dat was zo'n linkse partij is geworden he...), D66, CU en VOLT... (7/x)
Dan nog interessante observatie. Twee plaatjes. Het belang van steden. Eerste plaat zie je hoe meer kiezers er wonen, hoe groter de gemeente. Tweede de uitslag waar CDA grootste is. CDA is is in geen enkele stad groot, terwijl dáár Kiezers zitten. (8/x)
Wat wil men in steden? Schone lucht, schoon water, sociale cohesie, goeie voorzieningen. Steden zijn veelal wat progressiever, wat linkser. Win je daar met een rechtse lijn? Neen. Geen wonder, want D66 en GL winnen juist dáár. (9/x)
Nu hoor ik de cynicus denken: "Jaha, maar... we moeten niet kiezers volgen, maar uitgaan van eigen idealen". Helemaal juist. Het CDA is ook een partij van het midden. Een waar duurzaamheid, innovatie, solidariteit tussen generaties voorop hoort te staan. (10/x)
Politiek obv inhoud en vooral vanuit het MIDDEN. Weet u wie dat goed snapt? DUI, @CDU snapt dat. Daar spreken ze zich hardop uit voor #diemitte en tegen rechtsradikalen. Als je met AfD wil, kun je met de deur naar buiten. Niet gek dus dat CDU de verkiezingen recent won. (11/x)
Dus de conclusie. Zullen we de feiten onder ogen zien. Stoppen met dat "plakbandconservatisme" van woordvoerders en op basis van inhoud en feiten aan het CDA bouwen? @WBHoekstra, het CDA hoort in het midden, basta. (12/12)
Nabrandertje. Weet u wie deze mening ook deelt? "Het CDA is een echte middenpartij. In het midden horen wij thuis." Dixit interim-partijvoorzitter Marnix van Rij. Lijken me verstandigere woorden dat het plakbandconservatisme van wat woordvoerders. 👇🏻 trouw.nl/politiek/marni…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bart van Horck

Bart van Horck Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(