CDA Profile picture
10 Jun, 6 tweets, 1 min read
Interim Partijvoorzitter Marnix van Rij:

Naar aanleiding van de publicatie van Telegraaf en Limburger kan ik melden dat het genoemde stuk door Pieter Omtzigt op persoonlijke titel is gemaakt.
Dit stuk is door Pieter Omtzigt aan de Commissie Spies, die de evaluatie van de verkiezingen uitvoert, verstrekt. De bijdrage van Pieter Omtzigt zal worden betrokken bij de evaluatie net als alle andere bijdragen van CDA-ers.
Niemand van de CDA-top heeft dit document eerder ontvangen dan na de publicatie van deze middag.
Commissievoorzitter Spies laat weten dat het genoemde stuk nog niet door de commissie is besproken en dat het uitgesloten is dat het stuk vanuit de leden van deze commissie is verspreid.
De passages in het document met uitspraken van mogelijk CDA-leden over Pieter Omtzigt zijn CDA onwaardig en daar neem ik als voorzitter met kracht afstand van.
De commissie Spies is nog bezig met het het opstellen van haar rapportage en daarna zal dit in het landelijk bestuur van het CDA worden besproken en daarna gepresenteerd. De commissie rond het rapport voor het zomerreces af.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with CDA

CDA Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @cdavandaag

12 Jun
Partijleider Wopke Hoekstra en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij:

Wij zijn ontzettend teleurgesteld en geschrokken dat Pieter Omtzigt besloten heeft het CDA te verlaten. We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren maar hadden op een andere uitkomst gehoopt.
We hebben Pieter de ruimte gegeven rust te nemen en veel gesprekken gevoerd over wat hij daarbij nodig had. We hebben met elkaar er alles aan proberen te doen dit moment te voorkomen.
Het is zeer beschadigend dat de notitie van Pieter die voor de commissie Spies was bedoeld op straat is komen te liggen. Wij hadden graag met hem vanuit onze gemeenschappelijke christen democratische overtuigingen de inhoudelijke discussies willen oppakken.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(