Η αστυνομία χτυπάει διαδήλωση για το περιβάλλον χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα απολύτως.
#περιβαλλον
#antireport
#αστυνομια
#συνταγμα
Η πορεία ξεκίνησε από το Μοναστηρακι, πήγε προς Ομόνοια μέσω της Αθηνάς και μετά Σύνταγμα απο Σταδίου.
Το κάλεσμα υπογεγραμμένο από 82 συλλογικότητες:
Πορεία για το περιβάλλον και την ενεργειακή λαίλαπα.
Πανελλαδικό Δίκτυο Συλλογικοτήτων για την Ενέργεια.
Συμμετείχαν πάνω από 82 συλλογικότητες.
Από τη σημερινή πορεία για το περιβάλλον και την ενέργεια. Κόσμος χειροκροτάει από ξενοδοχείο στη Σταδίου. Λίγο αργότερα η αστυνομία χτύπησε αναίτια μπροστά από τη Βουλή.
#περιβαλλον
#ενεργεια
#αστυνομια
#antireport
Λίγο πριν το 1ο βίντεο, πώς ξεκίνησε η απώθηση της πορείας από την Αμαλίας που δεν ήθελαν με τίποτα να μπλοκαριστεί. Υπήρχε μόνιμη συνοδεία ΜΑΤ από Μοναστηράκι σε Ομόνοια και μέχρι Σύνταγμα μέσω Σταδίου.
#antireport
Αν έκλεινε η Αμαλίας από την ειρηνική διαδήλωση για το περιβάλλον θα έπληττε τον τουρισμό. Οι γκλομπιές, οι φυσουνιές και το τείχος από ΜΑΤ μάλλον είναι καλύτερη διαφήμιση.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Agisilaos

Agisilaos Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(