Malgrat tot el què ens està passant m’agradaria explicar-vos, ràpidament i en un fil, una cosa que està a punt de passar i que pot ser molt lesiva pels interessos de Catalunya. S’està tramitant una Llei de l’Audiovisual que pot ser demolidora pel país. 1/14
És una llei que, per començar, es carrega bona part de les competències que té ara el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Ara, per exemple, si una cadena de televisió emet continguts inapropiats en horari infantil, el CAC pot intervenir; amb la nova llei, no. 2/14
L’esborrany de la nova llei recentralitza aquesta competència, li treu al CAC, i li atorga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un òrgan estatal amb seu a Madrid i que passaria a ser ell, i no el CAC, l’òrgan regulador a Catalunya. 3/14
Això obre la porta a anar marginant el CAC i de retruc, anar espanyolitzant el mapa comunicatiu català. Recordo que el CAC –que té una representació representativa a la del Parlament- és un dels actors que participen en la concessió de permisos per ràdios i teles. 4/14
Aquesta llei també ha de suposar l’aplicació de la directiva europea que obliga les grans plataformes (com Netflix o HBO) a destinar una part dels seus ingressos a finançar obra europea. França vol cobrar un 20%, Itàlia un 12,5. Espanya només un 5%. 5/14
Això és un dumping encobert com una casa de pagès, a l’estil d’Irlanda amb Google. Espanya ve a dir: Netflix, jo et cobraré pocs impostos, però a canvi posa la teva seu i els teus estudis a Espanya. On? A Madrid concretament, que es veu que necessita una mica d’ajut... 6/14
Però el més greu per Catalunya no és això sinó que d’aquest 5%, la llei de no preveu destinar ni un cèntim al català, al basc o al gallec. Tot el què Espanya cobri de les grans plataformes serà per finançar obra audiovisual en... castellà, un idioma en clar declivi. 7/14
El CAC ha demanat que aquest 5% sigui un 10% i que de tot el què es recapti es destini la meitat a finançar obres en castellà i l’altra meitat a finançar obres en català, basc i gallec, que són llengües oficials de l’estat i, corre el rumor, que també són europees. 8/14
De moment però, totes les peticions del CAC han estat desateses i la llei és a punt d’entrar al Congrés per la seva negociació, però continua amb l’esperit original de recentralitzar competències cap a l’estat i de marginar tot el què no sigui fet en castellà. 9/14
Però això no és tot: el govern espanyol pretén, a través d’aquesta llei, que un 1,5% dels ingressos d’aquestes plataformes vagin directament a finançar RTVE pels perjudicis que provoca a l’ens públic. No està contemplat que ajudin a altres mitjans públics. 10/14
Tenint en compte que Netflix i HBO també es veuen a Catalunya i que, per exemple, a casa nostra TV3 duplica en audiència a TVE, potser –dic potser- una part d’aquest 1,5% podria anar a la CCMA, per dir alguna cosa. En això tampoc han fet cas al CAC. 11/14
La llei s’està tramitant, s’hauria de negociar aquesta tardor, però és possible que –amb l’argument d’arribar a les exigències europees- el govern espanyol tiri pel dret amb un decret llei. És a dir, en mesos, podríem tenir-la aprovada i en aplicació. 12/14
Ja sé que la pandèmia, els fons europeus i la recuperació econòmica són molt importants. Però els humans sabem fer diverses coses a l’hora. I l’aprovació d’aquesta llei –tal com ara està- pot ser un cop important al ja de per sí feble espai audiovisual fet en català. 13/14
Per la porta de darrera, amb nocturnitat i estiuadoria, ens poden colar una llei profundament recentralitzadora que ataca dos pilars fonamentals del país tal com el coneixem: la llengua i els mitjans de comunicació propis. Serveixi aquest fil com a toc d’alerta. 14/14

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jofre Llombart Anton

Jofre Llombart Anton Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(