Alıp evlerine "bakanlar" var, sorun o değil-- bu zevzek formülasyonu şöyle değiştirebiliriz. "Evime onlara açar, ekmeğimi paylaşırım, ama devlete de gram vergi vermem".

Bir saniye, Suriyelilere devlet bizim vergimizi değil, AB paralarını veriyor ama!!!
Özgür gibiler sadece ırkçı değil, bilgisiz ve kafasız da.

Suriyeli, devlete dolayısı ile yurttaşa nasıl yük oluyor açıklayamıyor. Bilmiyor ki açıklasın. Kaldı ki Suriyeli çalıştırarak, sömürerek vergi kaçıran kendi yurttaşı asıl yük devlete.
Ek:

Bu hızda/kontrolsüzlükte gelen mültecilere tepki gösterenlere FAŞİST diyoruz, çünkü mülteci politikasını mülteci değil devlet belirliyor. O politikaya eleştiriyi devlet hak ediyor. Ama doğru devlet - kutsal, fakir - şamar oğlanı bunlar da - korkak, vur Suriyeliye, sert vur!
Madem siz muhalefet etmeyi bilmiyorsunuz, öğretelim -- en yakın AKP/MHP il-ilçe binasına gidip, önünde oturma eylemi yapacaksınız.

Elinizdeki pankartta "Göçmen politikan yanlış AKP/MHP, değiştir!" yazacak ve siz yüksek sesle, tempolu bağıracaksınız.
Eylem sırasında göz altına alınabilirsiniz, kötü muamele görüp tutuklanabilir hatta sadece yurtaşlık hakkınızı kullandığınız için yargılanıp haksız yere ceza alabilirsiniz.

Maalesef, gerçekten muhalefet edenlere böyle oluyor. Sizinki elti-gelin laf sokması, muhalefet etmek değil
Sıktınız artık be! Yeter! Sanırsın Suriyeli evini işgal etmiş, işkence yapıyor! Ülkem de ülkem, vatanım da vatanım! Toprak neticede, ölüp gömüleceksin sonu o! Üzerinde kim yaşarsa yaşasın, paylaş ne olur!!! Ne kaybedersin kalpsiz yaratıklar!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Alin Ozinian

Alin Ozinian Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AlinOzinian

21 Jul
Soykırım inkar ederek emperyalizme "karşı geliniyor" ama.
Bu vesile ile basının tarafsızlığı ne demek onu baştan anlatmak lazım. Tarafsızlık fikirsizlik, apoltiklik sanılıyor Türkiye'de.
Geçen bir "solcu" da bana, şarap içen mülteci hakkı savunamaz dedi.
Read 4 tweets
21 Jul
Akape, mehepeli olamdığınız belli, onların ayrı rahatsızlıkları var, sizin ayrı, tabi bu ortak rahatsızlığınız.

"Ermeni arşivi kapalı, Türk arşivi açık" konusundaki bilgisizlik, önyarargı, yalan dolan genelde Nisan ayının konusudur ama tekrarlayalım👇

Okuyacaksınız ama!
“Arşivler tamamen açık demek anlamsızdır” diyen Prof. Ayhan Aktar ile başlayın okumaya:

agos.com.tr/tr/yazi/7148/t…
Osmanlı Arşivleri Açılırsa Resmi Tez Zayıflar diyen Azınlık hukuku uzmanı Avukat Fethiye Çetin ve Prof. Dr. Baskın Oran ile devam edin:

bianet.org/bianet/insan-h…
Read 8 tweets
21 Jul
Kızacaksınız ama biz olaylara yanlış yerden bakıyoruz.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 1989'da kuruldu. Neden 1989? Merak eden yok mu? İlkeleri, misyonu, hayalindeki gençlik belli. O ülküyü destekliyor. Velev ki örtülü annesi olana burs vermemiş. Onun bileceği iş. ImageImage
kendine göre bir çağdaş yaşam hülyası var, ona uyana burs vermesi gayet doğal. size bir şey anlatayım. Ben 2000lerin başında British Council, Birleşmiş Krallık'ta eğitim bursuna başvurdum. SOAS'dan kabulüm gelmişti, burs arıyordum. tüm aşamaları geçtim, son yüz yüze görüşme kaldı
2 Birleşik Krallık diplomatı ve bir eski mezun Türk genç hanım beni söyleşiye aldılar. Her şey çok iyi gitti. Tam çıkarken kadın "Siz kendinizi Türkiye'yi mi, Ermenistan'a mi ait hissediyrosunuz?" dedi.

Gençken böyle sorulardan daha da tepem atıyordu, artık alıştım:))
Read 8 tweets
21 Jul
Oğuzhan Asiltürk hakkında çok soran var, fikrimi kısaca söyleyeyim.

1. İddia doğru ise - kendi bileceği iş. Dönmüş, Türküm, Müslümanım diyor. Bana ne. Kaldı ki kanla geçen etnik aidiyete inanmıyorum, aidiyet bilinç işidir. Türk olmuş adam, bitti.
2. TC Türk olmayanları, özellikle Ermenileri Türkleştirmek/ Müslümanlaştırmak için çok kanlı ve kansız denemeler yaptı. Tüm bunlarda sonra Türkleşen Ermeniler, "Bunun kökü Ermeni" diye deşifre etme çabası bence önceki planları ile çelişiyor.
3. Bir kitleyi Türkleştirdikten sonra, onun geçmişte Türk olmadığı bilgisini bir gün lazım gelir telaşı ile nüfus kütüğüne kadar işlemek, çetelesini tutmak tam TC refleksi.

Dönene potansiyel tehlike gözü ile bakıdı (hala da bakılıyor) misal Varlık Vergisi dönenlere de uygulandı.
Read 5 tweets
21 Jul
90lı yıllarda kendini adaların tek,gerçek ve kadim sakini sanan azınlıkların; Ermenilerin&Yahudilerin tepkilerini hatırladım.

Onlar da vapurda rastladıkları adalı olmayanlardan çok rahatsız olurdu. Özellikle örtülülerden ve Kürtlerden. "Buraya da geldiler!" sözleri kullaklarımda
Zaten öteki oldukları için, çok sesli şikayet de edemiyorlardı. Burun altından, bir söylenme durumuydu daha çok. Paylaşamamak, bir yeri ruhen parsellemek tuhaf bir durum bana göre.
Kaldı ki sonraki yıllar, planlanmış saldırılar oldu Azınlık evlerine adalarda. Korksunlar, soğusunlar, gitsinler istediler. Adalardaki öteki yoğunluğu "milli duyguları" çok rahatsız etti. Çok zor bu kafalarla gerçekten...
Read 4 tweets
20 Jul
Şunu bir sağcı deseydi, Allah muhafaza bir AKPli deseydi yer gök inlerdi. "Solcu" deyince ses yok, herkes ölü taklidi yapiyor. Mahallecilik tam olarak bu. Mahallecilik kötü. Mahallecilik toplumu geliştirmez, insanı sadece mahalle militanı yapar.
Kaldı ki buradaki çomar kelimesi de çok rahatsız edici. Beyaz Türk küçümsemesi bu.. "Çomarlar" hükümet oldu, ülkeyi cehenneme çeviren AKP hükümetini hala beyazlar gelecek diye destekliyorlar. Bir uyanın, o insanları biraz ciddiye alın. Yıllarınız yukarıdan bakmakla geçti...
Ayrica "ABD solcusu" olabilmesi imkansız bu beyin. Kendisi Kemalist, dünya solundan kopuk Türk solcusu çünkü. ABD'de sol ne yapar haberi var mi acaba. Hakaret sandığı 5 beden büyük kendine...
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(