Moa Profile picture
22 Jul, 9 tweets, 2 min read
Det här som @AsneSeierstad skriver är så viktigt: ”Det har funnits ett rum för 22 juli, blomstermanifestationer och gemenskap, ett annat rum för politisk debatt. Rummen har inte haft någon förbindelse med varandra."
Jag har tänkt på det de senaste åren, inte just med koppling till Utøya utan historielösheten – att inte vilja eller orka knyta samman händelser, ord, rörelser.
När Ulf Kristersson får frågan om han likt den danska regeringen vill ha flyktingläger utomlands kallar han det "detaljer" och att frågan ställs i "fel ände".
När jag påminner om att Sverigedemokraternas strategi och tankegods är detsamma som Umberto Eco varnade för i sin text Ur-Fascism skriks det högt.
Ja, visserligen lovade Kristersson, Busch, Liberalerna att aldrig samarbeta med SD men det var alltså då och nu är nu. Vad är ett löfte värt när det kan gaslightas bort så lätt?
Vi kan inte ha två olika rum. Det går inte att som idag skriva om det fruktansvärda som skedde på Utøya utan att ta ansvar för vad man själv gör för att släppa fram sådana krafter som Breivik tog som grönt kort för mord.
Häromdagen ville Björn Söder ha en utrensning av misshagliga poliser. Åkesson skrev om andra kulturer än den typiskt svenska som ett "gift i samhällskroppen".
Rasistiska tweets raderas, kallas för "skämt". "Vänsterblivna" har blivit ett vedertaget begrepp. Och inhemsk terrorism spelas ned för att några har mysbrallor när de stormar demokratins hjärta.
Händer allt detta i ett eget rum, separerat från att någonsin nå dit att någon som Breivik tar saken i egna händer? Jag tror att historien – om jag tillåts vara högtravande - visar att svaret är nej. End of rant.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Moa

Moa Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @moabrglf

15 Mar 20
Sluta omedelbart med konspirationsteorierna om att Folkhälsomyndigheten ”vill” sprida viruset. Vad de säger är att den tyvärr inte går att stoppa eftersom det är EN PANDEMI - och att vi då måste ta oss an den i rimlig takt så långt det går. Herregud, lugna er.
I värsta fall leder det här snacket till coronavirusets motsvarighet till vattkoppekalas. Ni förstår det, va?
Häromdagen skrev jag i Sydsvenskan om nobelpristagaren Daniel Kahnemans bok ”Tänka, snabbt och långsamt” (som finns på @VolanteForlag tror jag - köp den!). Så här skriver han ->
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(