ŠTA SVE NIJE U REDU SA DEPONIJOM U VINČI

UPOZORENJE: niz je dug!

Pa da počnemo… Image
Problemom javno-privatnog partnerstva za deponiju u Vinči Ne davimo Beograd bavi od prvog trenutka kada je ta ideja pokrenuta (2017. godine):
novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlj…
O direktnim troškovima za građane i građanke i svim drugim problemima koji spalionica donosi:
nedavimobeograd.rs/placacemo-uvec…
Blokada deponije u Vinči 2018. godine, prilikom koje smo napadnuti:
nedavimobeograd.rs/blokada-deponi…
Ušli smo nepozvani na skup u Narodnoj skupštini na kome smo insistirali da se o problemima Vinče raspravlja:
nedavimobeograd.rs/ne-damo-vincu-…
O poništavanju rešenja o sadržaju studije za spalionicu otpada čitajte na ovom linku:
nedavimobeograd.rs/jos-jedna-pobe… Image
Ne davimo Beograd je sa partnerskom mrežom @ceebankwatch poslala 92 stranice sa komentarima na studiju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje spalionice u Vinči i za novu deponiju sa pratećim sadržajima.
nedavimobeograd.rs/srbija-postaje…
Javna rasprava u Grockoj na kojoj smo bili:
nedavimobeograd.rs/javna-rasprava…
Žalili smo se na rešenje kojim je Ministarstvo rudarstva i energetike firmi Beo Čista energija d.o.o. priznalo status privremenog povlašćenog proizvođača za planiranu spalionicu otpada u Vinči, koju će finansirati EBRD,IFC i austrijska razvojna banka OeEB:
nedavimobeograd.rs/ne-davimo-beog…
Upozorili smo javnost o taksi za spaljivanje otpada, u iznosu od oko 200 dinara. Ova taksa posledica je sprovođenja štetnog projekta izgradnje spalionice u Vinči: nedavimobeograd.rs/novi-trosak-za…
Saopštenje o uspehu da se pred samim institucijama EU ospore standardi spalionice:
nedavimobeograd.rs/evropska-inves…
Pisali smo o pokušaju tadašnjem ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana da sakrije da su EU tela potvrdila da je spalionica protivna standardima:
nedavimobeograd.rs/ministar-triva… Image
I 2019. godine bio je požar na deponiji:
nedavimobeograd.rs/deponija-u-vin…
Precizno smo pročitali i komentarisali Ažuriranu ekološku studiju o spalionici otpada u Vinči i ponovili stav da smo protiv spalionice:
nedavimobeograd.rs/simbolicne-izm…
Inicijativa Ne davimo Beograd pokrenula je pred Evropskom bankom za obnovu i razvoj postupak za procenu odgovornosti ove banke za finansiranje štetnog projekta izgradnje spalionice u Vinči:
nedavimobeograd.rs/otvorena-inter…
Nažalost, upozoravali smo da se i deo opozicije i vlast zalažu da se izgradi spalionica:
nedavimobeograd.rs/ni-savez-za-sr…
Upoznali smo direktorku EBRD-a sa štetnim projektima koje banka finansira u Srbiji, kao što je spalionica u Vinči i “zeleni bulevar” i osvrnuli se na trend urušavanja institucija i opšteg pada demokratije u našoj zemlji:
nedavimobeograd.rs/veselinovic-ra…
O problemu javno-privatnih partnerstava na primeru Vinče govorili smo i za francuske medije:
nedavimobeograd.rs/otpad-javni-pr…
Ovaj slučaj smo stavili i kao negativan primer javno-privatnog partnerstva u publikaciju, koji možete preuzeti sa ovog linka: nedavimobeograd.rs/wp-content/upl… Image
Kraj niza završavamo infografikom! Hvala na pažnji.

#SpaljivanjeRazuma #Vinča Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ne davimo Beograd

Ne davimo Beograd Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(