1-2 @hugodejonge de testmaatschappij die u voor ogen hebt, en die ook door angst is gecreëerd, is niet uw idee maar opgelegd. Als demissionair minister VWS zou u voor gezondheid moeten gaan. Alle middelen had moeten inzetten. Vorig jaar op cohort vroeg ik u vaak om ons te helpen.
2- U wist het niet, u was druk bezig. De isolatie en totaal ontredderde mensen en familie moesten het maar zien. U zei de kwetsbare mensen te willen beschermen, wat in het geheel niet gelukt is. Ik zie u overal praten met zorgmedewerkers,die meepraten. @hugodejonge
3- Uw conclusie is dan vaccineren. Vroeger werkte ik in een huisartsen praktijk, waar wij voortijdig wisten welk influenza virus eraan kwam, hoe erg enz. Er zijn jaren geweest dat het erg was, kwetsbare mensen op IC kwamen , ook velen die overleden aan pneumonie.@hugodejonge
4- Toen zeiden wij het is enorm druk, en we moeten er tegen aan. Nooit was daar de drang of dwang om te vaccineren. Corona heeft wereldwijd schade gebracht. Maar in Nederland is nu de angst gecreëerd, en zijn mensen uit elkaar gedreven. Hoe voelt dat voor u @hugodejonge ?
5- Demissionair minister van VWS Volksgezondheid gaat verder dan deze pandemie. Er zijn patiënten die wachten op operaties, mentale problemen hebben, kwetsbare ouderen die weer in angst zitten voor de komende persconferentie. Terwijl nu GP Zandvoort gaande is.@hugodejonge
6- GP, u zult zeggen, we hebben een fout gemaakt . We zien dat de testmaatschappij werkt, of we zetten weer op maatregelen in. En op testen, eeuwig testen, want dat werkt toch? Testmaatschappij die straks verder gaat dan gezondheidszorg. Artikel 11 @hugodejonge
7- Deze maatschappij die al ziende in Australië, Italië, VS, GB, Frankrijk, kan nooit eensgezind uit de koker van overheden komen. Daar zit een macht achter. Als verpleegkundige wil goede zorg leveren, dat heb ik beloofd. GZ stort langzaam in @hugodejonge
8- De gezondheidszorg met haar medewerkers die altijd doorgaan want dat is ons werk. Vorig jaar werd er geklapt , nu moeten we bewijzen dat we gevaccineerd zijn en gaat men straks daarom vragen bewijs. Hoe denkt u dat het straks zal gaan? @hugodejonge
9- Mensen die corona hebben gehad kunnen in veelal zich niet laten testen op antistoffen. Terwijl men dan goed geschermd is. Heeft u ooit #Zembla gekeken over de farmaceutische industrie, want daar weet u veel van. Dat zou u eens moeten doen. Belangenverstrengeling @hugodejonge
10- Belangenverstrengeling zag ik met artsenbezoekers die medicatie sleten met cadeaus (dat mag nu niet meer), zoals de statines bv, die giga veel mensen slikken. Zo gaat het ook met vaccins @hugodejonge . De macht van farmaceuten naar politici overal is gigantisch.
11-@hugodejonge ik kan u vragen als christen hoe u dit alles kan verantwoorden aan de Schepper, maar dat doe ik maar niet want dat si een stap te ver. Maar als mens hoe voelt u zich onder al deze maatregelen, dwang en drang en vele onwaarheden die u heeft verteld.
12- Veel mensen staan nu op. Waar ik 19 maanden geleden al zag dat het zo zou eindigen. Ondernemers, Horeca, artiesten, zorgmedewerkers, mensen die niet kunnen/mogen vaccineren. Jongeren die hun leven kwijt zijn. GGZ medewerkers ect. Fransisca Verpleegkundige. 4-9- @hugodejonge

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fransisca

Fransisca Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(