Recep ayında Dünya’ya geldi

#DAVA

Yürümeye başlamamıştı henüz,lakin babasının müftülük yaptığı dönemde sürmenenin bıçağından aldığı keskinlik ile emekleyerek 1.5 km ilerdeki çay bahçesine gidebiliyordu her gün.

Sofa’dan kaybolduğunda,annesi çay bahçesine giderdi onu almaya+
Hayatının her anı bir #DAVA ile yoğrulacaktı

Kabullenmek zor olmadı sürmenenin bıçağına bu hâl

Doğumu ile beşiğini kerttiler,Meryem senin #DAVA n denildi

İliklerine işleyecekti sorumluluk
Meryemi aynı sınıfta neredeyse kendisi okuttu.Onun öğrendiği herşeyi öğrenecekti Meryem+
#DAVA sı fazla derindi,ciddiyet akan kandı damarlarında.Okumak ciddiyeti Meryem’den alı koydu onu sınıf atlattılar Sürmene’liye.

3.sınıfın çocukluğu yanında bozuk para idi cebindeki.

Anılan her şey #DAVA idi onun için

Meryem’in ne kadar su tükettiğine kadar hesaplıyordu #DAVA+
Babası Milasa tayin oldu gitmeliydi mecburen ata dediği #DAVA sı ile çocuk yaşta.

Girdiği her alan dar geliyordu #DAVA ‘ya.

Seneleri sayamadı ama Meryem’in sorumluluğu yoldu ona han olmalıydı,vazgeçmedi

4 yıl görmediği dahi oldu.

Görmeden nişanlanması bile #DAVA idi.

++
En yakın arkadaşı Adnan Kahveci’ye emanet etmişti Meryemi.

Ankara’da okurken binlerce mektup sonunda yıllarca görmediği Meryem’i ikna etti.

Nişanlanacaktı.

Lakin gidemezdi yanına,Kaymakam yardımcılığı okurken bile devlet #DAVA olmuştu ona.

Bir yüzük bir inci kolye gönderdi+
Uzaktan mesafeli taktı nişanı Meryem’e.

Gocunma sakın,artık #DAVA mız devlet hazır ol almaya gelecem seni,belki beyaz gelinlik giyemeyeceksin devlet beklemez haberin olsun dedi,

Öylede oldu.Beyazları giyinmedi Meryem,devleti #DAVA sı olan adama teslim oldu,bir günde evlendi+
Rize’de göreve başladığında 16 yıldır açılamayan köy yolunu duydu ölen hasta yakınlarından

Neden dedi,yerliler istemiyor dendi. Yasal olmayan birşey mi var diye sordu hayır dediler

Yarım kalan yolun sonuna gitti. Elleri ile ağaçları kesmeye başladı,bir yandan #DAVA yoldur dedi+
Diğer yandan dozere sür diyordu

#DAVA yoldur,yol yok diye vatandaşın ölmesi ne demek diyordu ekinleri söküyordu

Köy ayağa kalktı arazimiz var yol geçirmeyiz,

Çekti silahını,en cengaver olanı seçti,dayadı çenesinin altına yol yok diye ölenler senden kıymetli dedi yol açıldı++
Tokat onun için dönüm noktası idi

#DAVA drdi Tokat’a

Cumhuriyet tarihinde açılan derslik sayısının 3,5 katını,4000 adet dersliği 1.5 yılda ayağa dikti

#DAVA m millettir diyerek amele olarak çalıştı her dersliğin yapımında. 49 gün görmediği oldu Meryem ‘in onu vali hanımı iken+
4. Murat dediler ona Tokat’ta.

Kadını #DAVA bildi #DAVA nın kendisi.Evine gitmeyen evladını ihmal eden o kadar erkek vardiki içki masalarında,içki kısıtladı,satılı yasakladı evlerinize dönün diye erkeklere

Sonra kadınlar #DAVA bildi onu,valiliğe yürüdüler ailemissin diyerek+
Çay kahve ve sigara yasağı getirdi memurlara,öğle arası harici içemezsiniz,her bir çay 5 vatandaşı geri göndermektir dedi 4. Murat

Benim #DAVA m millettir,bir adet sigara içecek memura 5 vatandaşımı yedirmem dedi.

Yedirmedi milletini bürokrasiye+++
Erzincan #DAVA dedi ona, tüm köyleri dolaştı,

Kime el atılacak ise halk havuzu kurdu.

Her birey #DAVA dır her dava ise devlettir dedi.

Lakin deprem yıktı Erzincan’nı.

Devlet yoktu yanında.

Lakin kurduğu bağ #DAVA olmuştu Erzincan’da.

8 ayda ayağa kaldırı köy köy orayı+
Devlet Ankara’da yol yapamazken #DAVA m dediği Erzincanın yıkılan yarısını 8 ayda ayağa kaldırdı #DAVA nın kendisi.

Eli ile inşa etti yıkılan yerleri,

Birbirinize #DAVA sınız dedi insanlara inandı millet,elleri ile yaptılar Erzincan’ı hep bir elden.+++
Bir gece Başbağlar yandı en derinlerde sessizce.

#DAVA ya koştu yalın ayak.

Bir camide,çoluk çocuk kadın yaşlı denmeden şehit edilenlere koştu ama ulaşamadı #DAVA ya. 3.5 saat sürdü varması.

Köprü yoktu Başbağlardan şehire

#DAVA m köprü dedi. Hazırlanın bile demedi kimseye+
O gece dönmedi,Başbağlar #DAVA dedi

Bu köprü yapılacak dedi

O şehitler defnedilmeden temel atılacak dedi #DAVA

27 yıldır yapılamayan köprüyü 68 günde bitirir evine hiç dönmeden.22 köyü birbirine oradanda şehire bağlar #DAVA

Köprü temelinden toprağı şehitlere atar #DAVA der+
İstanbul depreminde #DAVA mız gelsin der millet,onu ister yaraları sarmak için.

Hazırlığını yapar yola çıkar ama gelen telefon İstanbul’a giremezsin yeni #DAVA n Aydın derler.

O gün anlar Özal’ın onu 36 yaşında vali yapmak için Kenan Evren ile olan kapışmasının sebebini+
İlk okuldan can arkadaşı maliye bakanı,Meryem’i emanet ettiği Adnan Kahveci gelir yanına,

Siyaset seni bekliyor,tüm kapılar açık hadi der,

Benim #DAVA m millet Adnan millet ile yürüyemezsem #DAVA m ölür der Aydın’a devam eder.+++
#DAVA diyerek çıktığı yol son durağı olacakmış bilemezdi.

Hz ömer düsturunda yürür özel işlerinde devlet eli kullanmazdı asla.

Gözlerinin feri sönüyordu yavaş yavaş,muayene olmak için Ankara’ya yola çıktı.

Korumaları şöförü makam aracı yoktu.

Tesadüf giden bir arkadaşı++
Refakat edeyim beraber gidelim benimde işim var dedi.

Olur dedi #DAVA.

Yola çıktı,yol oldu #DAVA ya.

Arkadaşı ile teslim oldu 3 takla açan araçta,burnu kanamadan kurtulan şöförün bakışları arasında.

Adı Recep #DAVA sı Yazıcıoğlu idi aslında+++

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with YÜKSELİŞDAVA

YÜKSELİŞDAVA Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(