Ik word mesjogge v.h. gejeremieer over de "tweedeling i.d. maatschappij" m.b.t. de vaxweigeraars. En als dan nog 'n demagoog vanochtend op TV komt vertellen, dat "we dat met z'n allen niet moeten willen"... Nou, ik wil dat wél. Er zijn ook mensen mét en zónder rijbewijs /2
2/ Er wordt aldus ook zwaar misbruik gemaakt v.h. woord "tweedeling" in deze. Dat moet gereserveerd blijven voor mensen - enuntiatief en niet limitatief - die (a fortiori buiten hun toedoen) in armoede leven; of invalide zijn; of door de afd. Toeslagen aan lager wal geraakt zijn.
3/ Ja, er zit altijd enig minimaal risico aan een vaccinatie; het risico een straat niet ongeschonden over te steken, is veel groter en niemand die er dan maar van af ziet. De kans op straat beroofd of door pubers neergestoken te worden, is tegenwoordig ook groter. /4
4/ Als we bij vaxweigeraars van doen hebben met mensen aan wie het oordeel des onderscheids ontbreekt, moet de psychiatrie zich er maar over ontfermen. Het aantal bewust ongevaccineerden is véél te hoog en schadelijk voor de volksgezondheid.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Polanus oud-advocaat 🇳🇱 🇦🇹

Polanus oud-advocaat         🇳🇱 🇦🇹 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
 1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

 2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(