לא מיומן בשירשורים אבל אנסה:
הרבה אמוציות פרצו אחרי שדיווחתי באולפ”ש על דבריו של סגן נשיא @pfizer בפורום מדענים סגור.
שלוש נקודות מרכזיות בדבריו: 1. פייזר יצרה קשר עם @IsraelMOH בשלב מוקדם במגיפה. 2. ישראל משתמשת בחיסוני פייזר באופן אקסקלוסיבי.
1/7
3. ישראל היא סוג של מעבדה שמאפשרת לפייזר לצפות קדימה לארה”ב.

דוברות פייזר אישרה שהמדען אמר את הדברים אך הציג אותם באופן לא ברור. ביקשה להבהיר כמה נקודות. בין השאר הצהירה שישראל היא לא מעבדה.

הכלל המנחה אותי כעיתונאי הוא שהודעת דובר היא תחילתו של תחקיר לא עובדה מוגמרת.
2/7
@IsraelMOH כינה את הדיווח Fake News וטען שלישראל אין הסכם בלעדיות עם פייזר והיא מחסנת גם במודרנה.
כאמור הודעת דובר היא תחילתו של תחקיר.
3/7
אז הנה הודעה חגיגית של מודרנה מתחילת ינואר שבה היא מודיעה למשקיעים שבעקבות אישור fda למודרנה בארה״ב גם ישראל אישרה את החיסון אחרי שרכשה 6 מיליון מנות ונערכים להעברתן בהקדם.
4/7

investors.modernatx.com/node/10681/pdf
לפי נתוני משרד הבריאות אכן הוחל בחיסון מודרנה כבר בדצמבר (6 מנות).
ועד תחילת מבצע חיסון 3 (סוף יולי) ניתנו בישראל 0.0017% חיסוני מודרנה ו-99.9983% חיסוני פייזר.
(חיסון 3 רק פייזר).

עכשיו דברו איתי על פייק ניוז.
5/7
אשר אלי - החיסונים הם הדבר הטוב ביותר שקרה לנו מאז פרצה המגיפה. מיהרתי ואפילו דחפתי בתור להתחסן ב 1+2 אחרי שקיבלו אישור חירום של FDA. גם שיתפתי!
בכל הזדמנות אני מזכיר עד כמה החיסונים עובדים. אני נגד כפיה. מאמין שיהיה צורך בבוסטר. השאלה מתי, באיזה מינון, ונגד איזה וריאנטים.
6/7
אני מוטרד מכך שהוחלט לחסן בני 12 ומעלה בבוסטר בלי דאטה אחרי דיון סגור וללא שקיפות. מוטרד מזה שלא נותנים תשומת לב מספקת לתופעות הלוואי.
כל מידע שיגיע לידי אציג לעורכי בחדשות 12 ואחשוף לציבור. אני לא קמפיינר. אני עיתונאי.

המציאות מורכבת.

מוזמנים לחלוק עלי.

אבל בנימוס.

סוף.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Arad Nir

Arad Nir Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(