1) 11 Eylül Aşıya hayır mitinginin bende ki yansımaları;

Miting'e gelinceye kadar ki toplanan kalabalığın, kürsüde konuşanlar ile ortak birleşme noktası, 'küresel aşı çetesine' karşı olan çıkışlarıydı!
#Pazartesi
2) Haydar Baş'ın yıllar önce yaptığını bunlar aşı karşıtlığı üzerinden yapma derdindeler.! Çekirdek kadroyu kurdukları an, partileşme sürecini başlatacaklarına olan işareti yaktılar bence.!
#Pazartesi
3) Aşı karşıtlığını bilimsel olarak anlatabilmekten ve savunmaktan çok uzaktılar. Bir iki konuşmacı haricinde tamamının ağır yerme, hakaret, küfür kullandığı miting konuşmalarıı; önce bana, ardından küresel güç karşısında zaten yenilmiş addedilir.!
#Pazartesi
4) Sayın Erdoğan kendisine hakaret yapıldığı kastı ile hakkını arayıp, bunların bir kısmını mahkemeye vermiş olsa;
bunlar, adam yerine konulduklarını sanıp, kendilerine bir paye alırlar.!
Fakat Erdoğan onlara o payeyi de vermez vermemeli.!
#Pazartesi

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yakup EKŞİ 🕋🇹🇷

Yakup EKŞİ 🕋🇹🇷 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(